• Nowe szkolenie już 05.03.2014 r. w Warszawie

  Podczas szkolenia zostaną omówione następujące zagadnienia:

  I przygotowanie i złożenie oferty
  1. Zadania oraz terminy ich realizacji.
  2. Podmioty uprawnione do składania ofert
  3. Wymagana dokumentacja
  4. Sposób składania ofert
  5. Kryteria oceny formalnej i merytorycznej
  6. Warunki finansowania

  II warunki finansowania zadań
  1. Wysokość dotacji
  2. Koszty kwalifikowane
  3. Warunki wykorzystania dotacji
  4. Minimalny okres trwałości projektu
  5. Obowiązki sprawozdawcze
  III wypełnianie formularza ofertowego oraz niezbędnych załączników

  IV Wybór placówki i formy prawnej
  1. żłobek, klub dziecięcy czy dzienny opiekun
  2. od pomysłu do realizacji – proces tworzenia żłobka i klubu krok po kroku: projekt, lokal, wymogi, wyposażenie, personel,
  3. rozwój placówki – podnoszenie jakości, poszerzenie oferty, dodatkowa działalność, rozbudowa, zmiana formy prawnej, przekształcenie klubu dziecięcego w żłobek, grupa przedszkolna,
  4. opieka dzienna nad dziećmi – dostosowanie prowadzonej działalności gospodarczej do wymogów ustawy żłobkowej,
  5. podstawy prawne – m. in. ustawa o opiece nad dziećmi do lat 3 z rozporządzeniami wykonawczymi, przepisy sanepid i p.poż.,
  6. źródła finansowania – dotacje celowe z budżetu gminy, dofinansowanie z ARiMR, partnerstwo publiczno-prywatne, program MALUCH, fundusze europejskie i inne.

  Uczestnicy otrzymają pakiet materiałów zawierający informacje niezbędne do założenia placówki oraz wyciąg najważniejszych aktów prawnych. Podczas przerw będzie możliwość indywidualnych konsultacji.
  Koszt szkolenia: 300 netto (369 zł brutto) zawiera przekąskę w przerwie kawowej.
  Nr konta bankowego: 19 2130 0004 2001 0482 4405 0002.
  Termin: 27 lutego 2014r, w godz. 10.00 – 15.00.
  Miejsce: Warszawa, adres uczestnicy otrzymują po zarejestrowaniu, drogą milową.
  Kontakt telefoniczny: 665 375 595 .
  Karta zgłoszenia dostępna jest TUTAJ.
  Zgłoszenia prosimy przesyłać pod adres: kontakt@zegarsloneczny.pl

  źródło: http: www.przedszkolezlobek.pl/  « powrót