• Znamy już tematy szkoleń w 2014 roku!

   

  Szkolenia prowadzimy w Warszawie. Uczestnicy otrzymują obszerny pakiet materiałów oraz wyciąg z najważniejszych aktów prawnych. Podczas przerwy i po szkoleniu zapewniamy możliwość indywidualnych konsultacji. Szkolenie trwa 5 godzin i kosztuje 300 zł. + VAT.

   

  TEMATY SZKOLEŃ W ROKU 2014

  1. żłobek - jak założyć i pozyskać dofinansowanie
  2. przedszkole - jak założyć i pozyskać dofinansowanie
  3. system złotówkowy – informator praktyczny dla przedszkoli i punktów niepublicznych
  4. punkt przedszkolny – jak założyć i pozyskać dofinansowanie
  5. klub dziecięcy, miniżłobek - jak założyć i pozyskać dofinansowanie
  6. dzienny opiekun - informator praktyczny
  7. placówki integracyjne – lokal, finansowanie, dobre praktyki, dotacje
  8. wymogi lokalowe dla placówek oświaty i wychowania (żłobki, przedszkola, inne formy)
  9. wczesne wspomaganie rozwoju w przedszkolu i żłobku - informator praktyczny
  10. pozyskiwanie funduszy – przegląd możliwości dla przedszkoli i żłobków

   

  ZAPRASZAMY NA NAJBLIŻSZE SZKOLENIA

  „Konkurs MALUCH 2014, żłobek, klub dziecięcy, dzienny opiekun. Jak stworzyć nowe miejsce opieki i skorzystać z funduszy unijnych”

   

  Szkolenie odbędzie się w czwartek dnia 27 lutego 2014r. oraz 5 marca 2014r. w Warszawie.
  Podczas szkolenia zostaną omówione następujące zagadnienia:

   

  I przygotowanie i złożenie oferty
  1. Zadania oraz terminy ich realizacji.
  2. Podmioty uprawnione do składania ofert
  3. Wymagana dokumentacja
  4. Sposób składania ofert
  5. Kryteria oceny formalnej i merytorycznej
  6. Warunki finansowania

   

  II warunki finansowania zadań
  1. Wysokość dotacji
  2. Koszty kwalifikowane
  3. Warunki wykorzystania dotacji
  4. Minimalny okres trwałości projektu
  5. Obowiązki sprawozdawcze

   

  III Wypełnianie wniosku o dofinansowanie 
  1. formularz ofertowy
  2. niezbędne załączniki

   

  IV Wybór placówki i formy prawnej
  1. żłobek, klub dziecięcy czy dzienny opiekun
  2. od pomysłu do realizacji – proces tworzenia żłobka i klubu krok po kroku: projekt, lokal, wymogi, wyposażenie, personel,
  3. rozwój placówki – podnoszenie jakości, poszerzenie oferty, dodatkowa działalność, rozbudowa, zmiana formy prawnej, przekształcenie klubu dziecięcego w żłobek, grupa przedszkolna,
  4. opieka dzienna nad dziećmi – dostosowanie prowadzonej działalności gospodarczej do wymogów ustawy żłobkowej,
  5. podstawy prawne – m. in. ustawa o opiece nad dziećmi do lat 3 z rozporządzeniami wykonawczymi, przepisy sanepid i p.poż.,
  6. źródła finansowania – dotacje celowe z budżetu gminy, dofinansowanie z ARiMR, partnerstwo publiczno-prywatne, program MALUCH, fundusze europejskie i inne.

   

  Koszt szkolenia: 3o0 zł + VAT (zawiera przekąskę w przerwie kawowej).
  Nr konta bankowego: 19 2130 0004 2001 0482 4405 0002.
  Termin: 27 lutego 2014r, w godz. 10.00 – 15.00.
  Miejsce: Warszawa, adres uczestnicy otrzymują po zarejestrowaniu, drogą milową.
  Kontakt telefoniczny: 665 375 595 .
  Karta zgłoszenia dostępna jest  TUTAJ.
  Zgłoszenia prosimy przesyłać pod adres: kontakt@zegarsloneczny.pl

   

  źródło: www.przedszkolezlobek.pl/  « powrót