Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.    
Akademia Bambino
Znamy już tematy szkoleń w 2014 roku!

 

Szkolenia prowadzimy w Warszawie. Uczestnicy otrzymują obszerny pakiet materiałów oraz wyciąg z najważniejszych aktów prawnych. Podczas przerwy i po szkoleniu zapewniamy możliwość indywidualnych konsultacji. Szkolenie trwa 5 godzin i kosztuje 300 zł. + VAT.

 

TEMATY SZKOLEŃ W ROKU 2014

 1. żłobek - jak założyć i pozyskać dofinansowanie
 2. przedszkole - jak założyć i pozyskać dofinansowanie
 3. system złotówkowy – informator praktyczny dla przedszkoli i punktów niepublicznych
 4. punkt przedszkolny – jak założyć i pozyskać dofinansowanie
 5. klub dziecięcy, miniżłobek - jak założyć i pozyskać dofinansowanie
 6. dzienny opiekun - informator praktyczny
 7. placówki integracyjne – lokal, finansowanie, dobre praktyki, dotacje
 8. wymogi lokalowe dla placówek oświaty i wychowania (żłobki, przedszkola, inne formy)
 9. wczesne wspomaganie rozwoju w przedszkolu i żłobku - informator praktyczny
 10. pozyskiwanie funduszy – przegląd możliwości dla przedszkoli i żłobków

 

ZAPRASZAMY NA NAJBLIŻSZE SZKOLENIA

„Konkurs MALUCH 2014, żłobek, klub dziecięcy, dzienny opiekun. Jak stworzyć nowe miejsce opieki i skorzystać z funduszy unijnych”

 

Szkolenie odbędzie się w czwartek dnia 27 lutego 2014r. oraz 5 marca 2014r. w Warszawie.
Podczas szkolenia zostaną omówione następujące zagadnienia:

 

I przygotowanie i złożenie oferty
1. Zadania oraz terminy ich realizacji.
2. Podmioty uprawnione do składania ofert
3. Wymagana dokumentacja
4. Sposób składania ofert
5. Kryteria oceny formalnej i merytorycznej
6. Warunki finansowania

 

II warunki finansowania zadań
1. Wysokość dotacji
2. Koszty kwalifikowane
3. Warunki wykorzystania dotacji
4. Minimalny okres trwałości projektu
5. Obowiązki sprawozdawcze

 

III Wypełnianie wniosku o dofinansowanie 
1. formularz ofertowy
2. niezbędne załączniki

 

IV Wybór placówki i formy prawnej
1. żłobek, klub dziecięcy czy dzienny opiekun
2. od pomysłu do realizacji – proces tworzenia żłobka i klubu krok po kroku: projekt, lokal, wymogi, wyposażenie, personel,
3. rozwój placówki – podnoszenie jakości, poszerzenie oferty, dodatkowa działalność, rozbudowa, zmiana formy prawnej, przekształcenie klubu dziecięcego w żłobek, grupa przedszkolna,
4. opieka dzienna nad dziećmi – dostosowanie prowadzonej działalności gospodarczej do wymogów ustawy żłobkowej,
5. podstawy prawne – m. in. ustawa o opiece nad dziećmi do lat 3 z rozporządzeniami wykonawczymi, przepisy sanepid i p.poż.,
6. źródła finansowania – dotacje celowe z budżetu gminy, dofinansowanie z ARiMR, partnerstwo publiczno-prywatne, program MALUCH, fundusze europejskie i inne.

 

Koszt szkolenia: 3o0 zł + VAT (zawiera przekąskę w przerwie kawowej).
Nr konta bankowego: 19 2130 0004 2001 0482 4405 0002.
Termin: 27 lutego 2014r, w godz. 10.00 – 15.00.
Miejsce: Warszawa, adres uczestnicy otrzymują po zarejestrowaniu, drogą milową.
Kontakt telefoniczny: 665 375 595 .
Karta zgłoszenia dostępna jest  TUTAJ.
Zgłoszenia prosimy przesyłać pod adres: kontakt@zegarsloneczny.pl

 

źródło: www.przedszkolezlobek.pl/« powrót
Wpisz poprawnie swój adres e-mail
Jesteś już zapisany na nasz newsletter

Zgoda jest wymagana
Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na podany adres e-mail/numer telefonu komórkowego informacji handlowej od spółki Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. K. oraz wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego.
Obowiązek informacyjny
Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako :”r.o.d.o.” informujemy, iż:
 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest …spółka Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Granicznej 46,dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta rejestrowe pod nr KRS 0000492823 , NIP 725-193-34-48.
 • W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: abi@mojebambino.pl.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • marketingowym Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) r.o.d.o.;
  • przesyłania informacji handlowej, w tym realizacji usługi Newsletter pod warunkiem wyrażenia odpowiedniej zgody (art. 6 ust. 1 lit a) r.o.d.o.).
 • Dane osobowe będą przetwarzane do czasu realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub do momentu ewentualnego odwołania przez Panią/Pana zgody, a następnie przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych.
 • Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane tylko podmiotom, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy r.o.d.o.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów, dla których zostały pobrane.

Partnerzy:
Moje BambinoZegar SłonecznyAlter EdukacjaInstytut Komeńskiego
Partner medialny:
wychowanie w przedszklu
Valid XHTML 1.0 Transitional