• Ruszył nowy konkurs "MALUCH - edycja 2014"!

  O dofinansowanie w ramach programu "MALUCH - edycja 2014" mogą ubiegać się wszystkie podmioty działające na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 tj.:

  • gminy,
  • osoby fizyczne,
  • osoby prawne,
  • jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

  Program realizowany jest w 2014 roku w jednej edycji złożonej z 3 modułów, w których dofinansowywane będą działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrakstruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 tj. żłobków, klubów dziecięcych i miejsc u dziennych opiekunów.

   

  Moduł 1 (dla gmin) - utworzenie w 2014 r. nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz zapewnienie ich funkcjonowania. Na moduł ten przeznaczone jest 40 mln zł.

   

  Moduł 2 (dla gmin) - zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 tworzonych przez gminy do dnia 31 grudnia 2013 r. z udziałem programu "Maluch".  Na moduł drugi przeznaczono 40 mln zł.

   

  Moduł 3 (dla podmiotów niegminnych) - zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 działających na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Na moduł trzeci przeznacza się 21 mln zł.

   

  Termin składania ofert:

  • moduł 1 - do dnia 2 kwietnia 2014 r.
  • moduł 2 - do dnia 19 marca 2014 r.
  • moduł 3 - do dnia 2 kwietnia 2014 r. 

   

  Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami programu oraz niezbędnymi dokumentami na stronie Ministerstwa: www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-nad-dzieckiem-w-wieku-do-lat-trzech/resortowy-pogram-maluch/otwarty-konkurs-ofert-na-finansowe-wspieranie-zadan-z-zakresu-rozwoju-instytucji-opieki-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3-maluch---edycja-2014/

   

     « powrót