• Szkolenie "konkurs MALUCH 2014" już 25 marca!

  O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby, które już prowadzą żłobki i kluby dziecięce oraz te, które zamierzają rozpocząć taką działalność w tym roku.

   „Konkurs MALUCH 2014, żłobek, klub dziecięcy, dzienny opiekun. Jak stworzyć nowe miejsce opieki i skorzystać z funduszy unijnych”

  Szkolenie odbędzie się w Warszawie we wtorek 25 marca br. w Warszawie. Osoby, które prześlą karty zapisu, otrzymają dokładny adres mailem.
  Podczas szkolenia zostaną omówione następujące zagadnienia:

  I Przygotowanie i złożenie oferty

  1. Zadania oraz terminy ich realizacji.
  2. Podmioty uprawnione do składania ofert
  3. Wymagana dokumentacja
  4. Sposób składania ofert
  5. Kryteria oceny formalnej i merytorycznej
  6. Warunki finansowania

  II Warunki finansowania zadań
  1. Wysokość dotacji
  2. Koszty kwalifikowane
  3. Warunki wykorzystania dotacji
  4. Minimalny okres trwałości projektu
  5. Obowiązki sprawozdawcze

  III Wypełnianie wniosku o dofinansowanie 
  1. Formularz ofertowy
  2. Niezbędne załączniki

  IV Wybór placówki i formy prawnej

  1.    Żłobek, klub dziecięcy czy dzienny opiekun

  2.    Od pomysłu do realizacji – proces tworzenia żłobka i klubu krok po kroku: projekt, lokal, wymogi, wyposażenie, personel.

  3.    Rozwój placówki – podnoszenie jakości, poszerzenie oferty, dodatkowa działalność, rozbudowa, zmiana formy prawnej, przekształcenie klubu dziecięcego w żłobek, grupa przedszkolna,

  4.    Opieka dzienna nad dziećmi – dostosowanie prowadzonej działalności gospodarczej do wymogów ustawy żłobkowej,

  5.    Podstawy prawne – m. in. ustawa o opiece nad dziećmi do lat 3 z rozporządzeniami wykonawczymi, przepisy sanepid i p.poż.,

  6.    Źródła finansowania – dotacje celowe z budżetu gminy, dofinansowanie z ARiMR, fundusze europejskie i inne.

   

  Uczestnicy otrzymają pakiet materiałów zawierający informacje niezbędne do założenia placówki oraz wyciąg najważniejszych aktów prawnych.

  Podczas przerw będzie możliwość indywidualnych konsultacji.

  Koszt szkolenia: 300 zł  + VAT (w ramach tej kwoty zapewniamy obszerne materiały szkoleniowe oraz przerwę kawową).

  Nr konta bankowego: 19 2130 0004 2001 0482 4405 0002.

  Termin: 25 marca 2014

  Czas trwania:  10.00 - 15.00

  Miejsce: Warszawa, adres uczestnicy otrzymują po zarejestrowaniu, drogą milową

  Kontakt telefoniczny: 665 375 595, 22 756 59 16

  Pobierz kartę zgłoszenia: karta_zapisu_MALUCH_2014

   źródło: www.przedszkolezlobek.pl/  « powrót