Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.    
Akademia Bambino
Konferencja wiceministrów edukacji narodowej w sprawie jakości systemu edukacji

 „Jakość edukacji czy/i jakość ewaluacji?” – to tytuł konferencji, która w dniach 12-15 kwietnia odbywa się w Zakopanem. To już czwarte tego rodzaju spotkanie.

W wykładach, warsztatach, spotkaniach i panelach dyskusyjnych uczestniczy prawie 400 krajowych i zagranicznych ekspertów, dyrektorów szkół, nauczycieli, wizytatorów, pracowników ośrodków doskonalenia nauczycieli i samorządowców. Wśród nich Podsekretarze Stanu w MEN: Joanna Berdzik i Ewa Dudek.

Hasłem tegorocznego spotkania jest „Ucząca się szkoła”.

Celem konferencji jest stworzenie przestrzeni i czasu na rozmowy i przemyślenia nad edukacją i polskim systemem oświaty. Poruszane są tematy dotyczące współpracy członków społeczności szkolnej w procesie zmiany, kwestie wykluczenia i integracji dzieci z doświadczeniem migracyjnym, nauczana ucznia zdolnego, czyli: co ułatwia, a co utrudnia pracę nauczyciela. Elementem konferencji są także warsztaty z zakresu radzenia sobie w sytuacjach trudnych wychowawczo. 

Tematy pozostałych sesji to m.in. „Co zrobić, żeby uczniom się chciało?”, „Współpraca szkoły, rodziców i społeczności - dobre praktyki”, „Kreatywne uczenie się - nowa edukacja na miarę czasów”, „Jak powinna wyglądać szkoła ucząca się?”.

W roli prelegentów występują zarówno eksperci z Polski, jak i z zagranicy (m.in. ze Stanów Zjednoczonych, Estonii, Niemiec, Wielkiej Brytanii czy Izraela). W spotkaniu uczestniczą przedstawiciele MEN: wiceminister Ewa Dudek oraz wiceminister Joanna Berdzik.

- Przyjechałyśmy tutaj - jak co roku - bardziej słuchać niż mówić i uczestniczyć w głębokich dyskusjach. To wyjątkowa konferencja - powiedziała w trakcie spotkanie wiceminister edukacji narodowej Joanna Berdzik. - Teoretycznie mamy bardzo dobry system, świetnie napisaną podstawę programową, bardzo dobre wymagania, mamy nieźle opisaną siatkę organizacyjną. Wygląda, że te mechanizmy i narzędzia, które stworzyliśmy dla edukacji są naprawdę dobre. Wiemy już na pewno, że polska szkoła pracuje dobrze, bo potwierdzają to badania PISA. Wiemy też, że są przed nami wyzwania - to ostatnie wyniki badan - dodała. 

Joanna Berdzik zaznaczyła, że przestrzeń edukacyjna na poziomie centralnym jest dobrze opisana. Dużo miejsca pozostawia się autonomiczności szkoły. - Z drugiej strony widzimy, że nie wszyscy nasi uczniowie są szczęśliwi w polskiej szkole. Widzimy, że niektórzy nauczyciele mają różnorodne problem – mówiła wiceminister edukacji. - Jak co roku ta konferencja pokaże nam kierunek, w którym warto żebyśmy podążali - dodała.

Więcej o konferencji, w tym informacje o prowadzących, prezentacje, materiały oraz transmisje on-line wybranych wykładów znajdują się na stronie www.npseo.pl

Konferencja została zorganizowana w ramach projektu „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły etap III”. Projekt realizują wspólnie Ośrodek Rozwoju Edukacji, Uniwersytet Jagielloński i Era Ewaluacji.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej


źródło: www.men.gov.pl


« powrót
Wpisz poprawnie swój adres e-mail
Jesteś już zapisany na nasz newsletter

Zgoda jest wymagana
Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na podany adres e-mail/numer telefonu komórkowego informacji handlowej od spółki Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. K. oraz wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego.
Obowiązek informacyjny
Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako :”r.o.d.o.” informujemy, iż:
 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest …spółka Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Granicznej 46,dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta rejestrowe pod nr KRS 0000492823 , NIP 725-193-34-48.
 • W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: abi@mojebambino.pl.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • marketingowym Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) r.o.d.o.;
  • przesyłania informacji handlowej, w tym realizacji usługi Newsletter pod warunkiem wyrażenia odpowiedniej zgody (art. 6 ust. 1 lit a) r.o.d.o.).
 • Dane osobowe będą przetwarzane do czasu realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub do momentu ewentualnego odwołania przez Panią/Pana zgody, a następnie przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych.
 • Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane tylko podmiotom, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Żądania praw podmiotów danych również można zgłaszać pod adresem e-mail: odwolania_zgody@mojebambino.pl.
 • Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy r.o.d.o.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów, dla których zostały pobrane.

Partnerzy:
Moje BambinoZegar SłonecznyAlter EdukacjaInstytut Komeńskiego
Partner medialny:
wychowanie w przedszklu
Valid XHTML 1.0 Transitional