• Tańsze podręczniki szkolne

  Wprowadzenie dotacji celowej na zakup podręczników, nałożenie na szkoły obowiązku zapewnienia uczniom bezpłatnego dostępu do nich, zmiany w zakresie dopuszczania podręczników do użytku, a także umożliwienie rodzicom wpływu na ustalanie szkolnego zestawu podręczników – to tylko niektóre zmiany, jakie przewiduje projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty.


  Dzisiaj propozycje Minister Edukacji Narodowej poparła Rada Ministrów.

  - To propozycja kompleksowych, oczekiwanych od lat, zmian. Cel, jaki sobie postawiliśmy i który zrealizujemy to zapewnienie uczniom objętym obowiązkiem szkolnym – tj. uczniom szkół podstawowych i gimnazjów – dostępu do bezpłatnych podręczników i innych materiałów edukacyjnych – mówi minister edukacji narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska. – Mówiąc krótko: po wejściu w życie proponowanych przez nas zmian, podręczniki – z punktu widzenia rodziców – będą darmowe – dodaje.

  Wydatki rodziców na podręczniki z roku na rok rosły. Koszt zakupu podręczników to dla wielu rodzin znaczne obciążenie. Dowodzą tego choćby wyniki raportu Głównego Urzędu Statystycznego „Warunki życia rodzin w Polsce”. Brak możliwości zakupienia dla dzieci niezbędnych podręczników szkolnych deklarowało w nim prawie 14% gospodarstw rodzinnych z 3 dzieci i więcej. Według badań CBOS przeprowadzonych na początku roku szkolnego 2013/2014 rodzice na wydatki związane z wyprawką dziecka przeznaczyli średnio 1199 zł. Przeciętne wydatki na jedno dziecko wyniosły 826 zł. To pokazuje, że tego rodzaju wydatki są zbliżone do miesięcznych wynagrodzeń netto tych osób. Proponowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zmiany mają na celu m.in. odciążenie rodzinnych budżetów.

  Średnie wydatki rodziców na podręczniki szkolne w związku z rozpoczęciem roku szkolnego w przeliczeniu na jedno dziecko w wieku szkolnym w latach 2007-2013 przedstawia poniższa tabela1 . Należy przy tym podkreślić, że wydatki na podręczniki rodzice zazwyczaj ponoszą w okolicach rozpoczęcia roku szkolnego, co powoduje kumulację z innymi koniecznymi wydatkami związanymi z początkiem roku szkolnego.

  Średnie wydatki rodziców na podręczniki szkolne w przeliczeniu na jedno dziecko
   
  Rok
   
  kwota [zł]
   
  Zmiana w stosunku do roku poprzedniego [%]
   
  2007
   
  260
   

   
  2008
   
  259
   
  -0,4
   
  2009
   
  290
   
  12,0
   
  2010
   
  b/d
   

   
  2011
   
  364
   
  25,5*
   
  2012
   
  369
   
  1,4
   
  2013
   
  382
   
  3,5
   
  * w stosunku do roku 2009

  1 Komunikaty CBOS Wydatki rodziców na edukację dzieci, w latach 2007 - 2014

  Oszczędności w budżetach gospodarstw domowych rodziców dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach – osiągnięte dzięki wprowadzanym zmianom -  przedstawiają się następująco (w mln zł):

  Rok Oszczędność gospodarstw domowych
  2014 101
  2015 323
  2016 538
  2017 685
  2018 679
  2019 681
  2020 704
  2021 743
  2022 753
  2023 710
  2024 641

   

  źródło: www.men.gov.pl

     « powrót