Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.    
Akademia Bambino
Konferencja z udziałem minister edukacji narodowej

 - Idea edukacji włączającej jest ściśle związana z procesem integracji społecznej i promowaniem idei pełnego włączenia osób z niepełnosprawnością w nurt życia społecznego, zawodowego, kulturalnego. Szczególnego znaczenia nabiera w kontekście prawa i potrzeby uczenia się przez całe życie – powiedziała dzisiaj minister edukacji narodowej we Wrocławiu. 

Joanna Kluzik-Rostkowska wzięła tam udział w konferencji „Edukacja włączająca w praktyce”. Spotkanie zorganizował Dolnośląska Kurator Oświaty.

Jednym z podstawowych filarów edukacji włączającej jest odpowiednie przygotowanie nauczycieli i upowszechnianie wiedzy dotyczącej wspierania uczniów z niepełnosprawnościami w szkołach i przedszkolach ogólnodostępnych, najbliższych miejscu zamieszkania dziecka.

- Nauczyciel powinien patrzeć indywidualnie na dzieci, powinien nad nimi nadążać - powiedziała minister.

Polskie prawo oświatowe zapewnia możliwość kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi we wszystkich typach i rodzajach szkół. Kształcenie uczniów z niepełnosprawnością może być zatem organizowane zarówno w szkołach ogólnodostępnych, integracyjnych, jak i specjalnych. Decyzję o wyborze szkoły podejmują rodzice. 

Każde dziecko uczęszczające do przedszkola, szkoły lub placówki, powinno mieć zapewnione wsparcie w rozwoju i pomoc psychologiczno-pedagogiczną stosownie do jego potrzeb rozwojowych i edukacyjnych. 

Cele te w odniesieniu do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami realizowane są m.in. poprzez umożliwianie realizowania zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych i pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

- Upowszechnianie i stopniowe wdrażanie dobrych praktyk wraz z rozwojem kompetencji nauczycielskich w zakresie włączania, sprawi, że szkolnictwo ogólnodostępne stanie się w pełni gotowe na przyjęcie wszystkich uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, otwarte na nowatorskie rozwiązania wychowawcze, rozwój dzieci w duchu tolerancji i zrozumienia – dodała Joanna Kluzik-Rostkowska. 

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej


źródło: www.men.gov.pl


« powrót
Wpisz poprawnie swój adres e-mail
Jesteś już zapisany na nasz newsletter

Zgoda jest wymagana
Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na podany adres e-mail/numer telefonu komórkowego informacji handlowej od spółki Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. K. oraz wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego.
Obowiązek informacyjny
Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako :”r.o.d.o.” informujemy, iż:
 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest …spółka Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Granicznej 46,dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta rejestrowe pod nr KRS 0000492823 , NIP 725-193-34-48.
 • W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: abi@mojebambino.pl.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • marketingowym Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) r.o.d.o.;
  • przesyłania informacji handlowej, w tym realizacji usługi Newsletter pod warunkiem wyrażenia odpowiedniej zgody (art. 6 ust. 1 lit a) r.o.d.o.).
 • Dane osobowe będą przetwarzane do czasu realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub do momentu ewentualnego odwołania przez Panią/Pana zgody, a następnie przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych.
 • Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane tylko podmiotom, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy r.o.d.o.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów, dla których zostały pobrane.

Partnerzy:
Moje BambinoZegar SłonecznyAlter EdukacjaInstytut Komeńskiego
Partner medialny:
wychowanie w przedszklu
Valid XHTML 1.0 Transitional