Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.    
Akademia Bambino
Cyfryzacja szkół

W związku z nieprawdziwymi informacjami pojawiąjącymi się na temat przygotowywanego w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji rozporządzenia dot. przepływności łącza dla usługi szerokopasmowego Internetu, informujemy:

Rozporządzenie dotyczące przepływności łącza dla usługi szerokopasmowego Internetu nie wpłynie na sytuację szkół.

Do 23 kwietnia trwają konsultacje w sprawie wymaganej przepływności łącza dla usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu jednostek uprawnionych.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji planuje wydanie tego rozporządzenie, ponieważ 22 stycznia 2015 r. upływa termin obowiązywania rozporządzenia Ministra Infrastruktury (Rozporządzenie z dnia 24 marca 2005 r w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących świadczenia usługi powszechnej oraz wymagań dotyczących świadczenia usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu dla jednostek uprawnionych, Dz. U. Nr 68, poz. 592 z późn. zm.).

Projektowane rozporządzenie wynika z postanowień Prawa Telekomunikacyjnego (art. 81 ust. 4), zgodnie z którym należy wskazać, jakie są obowiązki przedsiębiorcy wyznaczonego do świadczenia usługi powszechnej. Do 2011 r. takim przedsiębiorcą była Telekomunikacja Polska S.A., ale po 8 maja 2011 r. nie został on już wyznaczony.

Oznacza to w praktyce, że projektowane rozporządzenie nie będzie dotyczyło żadnego przedsiębiorcy, który dziś zapewnia przyłączenia szkół do sieci – żaden z nich nie robi tego w ramach usługi powszechnej.

Rozporządzenie nie ma więc wpływu na realizację Programu Cyfrowa Szkoła.

Ponieważ jednak w trakcie trwających teraz konsultacji projektu pojawiły się głosy zaniepokojonych obywateli, uprzejmie informujemy, iż mimo braku przedsiębiorcy wyznaczonego do świadczenia usługi powszechnej, MAC dostosuje projektowane przepisy o przepływności do celów wskazanych w Europejskiej Agendzie Cyfrowej - co najmniej 30 Mb/s.

Problem dostępu szkół do szerokopasmowego Internetu jest dla MAC niezmiernie istotny - Ministerstwo w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa realizowanego w latach 2014-20 ze wsparciem funduszy unijnych, zakłada wparcie podłączenia szkół publicznych (str. 15 Programu precyzyjny Polska Cyfrowa). Program zakłada, że tworzona infrastruktura dla szkół powinna umożliwić osiągnięcie nie tylko parametrów sieci szerokopasmowych wskazanych w Europejskiej Agendzie Cyfrowej (co najmniej 30 Mb/s), ale także wyższych.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji


źródło: www.men.gov.pl


« powrót

Wpisz poprawnie swój adres e-mail
Jesteś już zapisany na nasz newsletter

Partnerzy:
Moje BambinoZegar SłonecznyAlter EdukacjaInstytut Komeńskiego
Partner medialny:
wychowanie w przedszklu
Valid XHTML 1.0 Transitional