• Oznakowanie wyposażenia zakupionego ramach projektu systemowego 9.1.1

  W odpowiedzi na pojawiające się Państwa pytania dotyczące sposobu oznakowania wyposażenia placów zabaw zakupionego w ramach projektu systemowego 9.1.1 „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych” informujemy, że stosowne oznaczenia powinny pojawić się wyłącznie na tablicach informacyjnych. Zgodnie z pismem IP wszyscy beneficjenci otrzymają takie tablice zakupione ze środków Pomocy Technicznej PO KL. Wystarczy, że umieścicie je Państwo w sposób widoczny np. na ogrodzeniu placu zabaw.

  Ewentualne oznakowanie wyposażenia placu pozostawiamy decyzji organu prowadzącego. IP nie przewiduje możliwości przekazania tym organom naklejek zapewniających trwałe oznakowanie np. huśtawek czy zjeżdżalni.

  Pozostałe wyposażenie znajdujące się w środku budynku takie jak sprzęt multimedialny i audiowizualny oraz meble: szafy, biurka, regały, krzesełka dla dzieci, stoliki, pudełka na zabawki i inne wyposażenie należy opatrzyć przekazanymi przez IP naklejkami.

  Sprzęt i wyposażenie sal, na którym nie jest możliwe umieszczenie naklejki powinno znaleźć się na wykazie zbiorczym umieszczonym przed salą. Na wykazach zbiorczych powinno być umieszczone także wyposażenie toalet i kuchni.

   

  źródło: www.efs.lubelskie.pl  « powrót