• Zaproszenie na szkolenie "Zaburzenia lękowe w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym - jak wspierać dziecko w ich przezwyciężaniu?"

  Serdecznie Zapraszamy na szkolenie

  ZABURZENIA LĘKOWE W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I WCZESNOSZKOLNYM

  JAK WSPIERAĆ DZIECKO W ICH PRZEZWYCIĘŻANIU?

  31 maja 2014 r., godz. 10:00-14:30

  Siedziba Moje Bambino, ul. Przestrzenna 98, Łódź

   

  OPIS SZKOLENIA:

  Prowadzący: Agnieszka Wrzesiak (psycholog kliniczny)

  Czas szkolenia: 6 godzin dydaktycznych

  Szkolenie skierowane jest do: nauczycieli edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej, studentów pedagogiki, logopedii, psychologii.

   

  Treść szkolenia:

  1. Definicja, etiologia i częstotliwość zaburzeń lękowych u dzieci.

  2. Mechanizm biologiczny lęku.

  3. Objawy i specyfika zaburzeń lękowych u dzieci.

  4. Lęki rozwojowe.

  5. Metody diagnozy zaburzeń lękowych.

  6. Terapia psychologiczna zaburzeń lękowych.

  7. Metody wspierające (m.in. ćwiczenia wizualizacyjne, relaksacyjne, masaże, bajkoterapia).

  8. Farmakoterapia.

  9. Charkterystyczne zaburzenia lękowe (lęk separacyjny, fobia szkolna, mutyzm wybiórczy, OCD).

  10. Wskazówki do pracy z dzieckiem lękowym w przedszkolu i szkole.

   

  Cel szkolenia:

  • Zapoznanie uczestników  z technikami wspomagającymi diagnozę i psychoterapię zaburzeń lękowych u dzieci.
  • Wprowadzenie do metod wspierających pracę z dzieckiem z zaburzeniami lękowymi.
  • Omówienie zasad pracy z dzieckiem lękowym w przedszkolu i szkole.

   

  Korzyści dla uczestników:

  • pogłębienie wiedzy na temat mechanizmów powstawania i objawów zaburzeń lękowych u dzieci
  • zapoznanie ze wskazówkami, jak rozpoznać u dziecka zachowania o podłożu lękowym od zachowań agresywnych
  • zdobycie odpowiedzi na pytanie: kiedy należy zapewnić dziecku lękowemu opiekę psychologiczną lub psychiatryczną, a kiedy wystarczy je mądrze wspierać
  • zaprezentowanie pomysłów na rozładowywanie lęku dziecka w przedszkolu lub szkole
  • zapoznanie z propozycjami ćwiczeń wizualizacyjnych i relaksacyjnych dla dzieci lękowych

   

  Warunki szkolenia:

  • Szkolenie trwa 6 godzin dydaktycznych
  • Sala konferencyjna jest wyposażona w sieć bezprzewodową
  • Przewidziana liczba uczestników: 20-25 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń
  • Każdy z uczestników otrzyma dyplom potwierdzający udział w szkoleniu

   

  Koszt:

  • Koszt szkolenia wynosi 60 zł/os
  • Wpłat należy dokonywać max. 3 dni przed planowanym terminem szkolenia na nr konta 1510201042-0000 8302 0193 8711 Bank Polski, tytułem: "Wpłata na warsztat Moje Bambino 31 maja 2014 r."
  • Zgłoszenia na szkolenie bez uregulowanej płatności będą anulowane

   

  Zgłoszenie uczestnictwa:

  Zgłoszeń prosimy dokonywać drogą mailową na adres: warsztaty@mojebambino.pl

   

  O prowadzącej:

  • psycholog kliniczny
  • w codziennej pracy zajmuje się diagnozą i terapią dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi, nadpobudliwych psychoruchowo, z zaburzeniami rozwojowymi oraz prowadzi terapię rodzin
  • współzałożycielka Centrum Psychologiczno-Logopedycznego "Mavicus" w Łodzi
  • przez wiele lat pracownik Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci oraz Oddziału Neurologii Dziecięcej
  • jest mamą 16-letniej Ani i 8-letniego Kuby

   

  Dodatkowe informacje:

  • Organizatorem warsztatów jest Moje Bambino oraz Akademia Bambino
  • Aktualne informacje na temat oferty warsztatowej zamieszczane są na stronie www.akademiabambino.pl
  • Osoba kontaktowa: Urszula Krakowska, e-mail: u.krakowska@mojebambino.pl

   

  ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

   

  Koszt uczestnictwa: 60.00 zł.   « powrót