Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.    
Akademia Bambino
Szkolenie "Żłobek, klub dziecięcy, dzienny opiekun - proces tworzenia miejsca opieki dla dzieci do lat 3 - rejestracja, standardy pracy, akty prawne (stan obecny i projektowane zmiany)"

Zegar Słoneczny sp. z o.o. zaprasza serdecznie na szkolenie "Żłobek, klub dziecięcy, dzienny opiekun – proces tworzenia miejsca opieki dla dzieci do lat 3 – rejestracja, standardy pracy, akty prawne (stan obecny i projektowane zmiany)", organizowane 10.06.2014 w Warszawie.

 

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich, którzy chcą prowadzić żłobek, klub dziecięcy, zarejestrować prowadzoną już działalność lub poszerzyć dotychczasową ofertę. Zapraszamy osoby fizyczne, samorządy terytorialne, firmy i organizacje pozarządowe.


Szkolenie prowadzić będą doświadczeni praktycy zajmujący się na co dzień doradztwem w zakresie zakładania i prowadzenia placówek wczesnej edukacji i opieki.

 

Szkolenie obejmować będzie następującą tematykę:
• żłobek, klub dziecięcy czy dzienny opiekun – pomoc w wyborze odpowiedniej formy prawnej,
• od pomysłu do realizacji – proces tworzenia żłobka i klubu dziecięcego krok po kroku: projekt, lokal, wymogi budowlane, sanitarno-higieniczne, przeciwpożarowe, wyposażenie, personel, podstawy prawne,
• standardy pracy placówki – koncepcja pedagogiczna, współpraca z rodzicami, program, organizacja pracy, dokumentacja, nadzór,
• rozwój placówki – podnoszenie jakości, poszerzenie oferty, dodatkowa działalność, rozbudowa, zmiana formy prawnej, przekształcenie klubu dziecięcego w żłobek, grupa przedszkolna,
• grupa żłobkowa w przedszkolu – warunki tworzenia zespołów żłobkowo-przedszkolnych i grup dla dzieci do lat 2,5 w przedszkolach i punktach przedszkolnych,
• podstawy prawne – m. in. ustawa o opiece nad dziećmi do lat 3 z rozporządzeniami wykonawczymi, prawo budowlane, przepisy  sanitarno-higieniczne i przeciwpożarowe, ustawa oświatowa, rozporządzenie w sprawie innych form wychowania przedszkolnego, przepisy żywieniowe, planowane zmiany dotyczące wymagań lokalowych i sanitarnych żłobków i klubów dziecięcych,
• źródła finansowania – dotacje celowe z budżetu gminy, dofinansowanie
z ARiMR, partnerstwo publiczno-prywatne, program MALUCH, fundusze europejskie i inne).

 

Uczestnicy otrzymają pakiet materiałów zawierający informacje niezbędne do założenia placówki oraz wyciąg najważniejszych aktów prawnych. Podczas przerw i po szkoleniu będzie możliwość indywidualnych konsultacji.

 

Koszt szkolenia: 300 zł (zawiera przekąskę w przerwie kawowej).
Nr konta bankowego: 19 2130 0004 2001 0482 4405 0002.
Termin: 10 czerwca 2014r, w godz. 10.00 – 14.00.
Miejsce: Warszawa, adres uczestnicy otrzymują po zarejestrowaniu, drogą mailową.
Kontakt telefoniczny: 665 375 595.
Pobierz kartę zgłoszenia: karta_zapisu_ŻłobekKlubOpiekun_2014
Zgłoszenia prosimy przesyłać pod adres: info@przedszkolezlobek.pl

 

źródło: www.przedszkolezlobek.pl« powrót
Wpisz poprawnie swój adres e-mail
Jesteś już zapisany na nasz newsletter

Zgoda jest wymagana
Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na podany adres e-mail/numer telefonu komórkowego informacji handlowej od spółki Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. K. oraz wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego.
Obowiązek informacyjny
Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako :”r.o.d.o.” informujemy, iż:
 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest …spółka Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Granicznej 46,dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta rejestrowe pod nr KRS 0000492823 , NIP 725-193-34-48.
 • W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: abi@mojebambino.pl.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • marketingowym Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) r.o.d.o.;
  • przesyłania informacji handlowej, w tym realizacji usługi Newsletter pod warunkiem wyrażenia odpowiedniej zgody (art. 6 ust. 1 lit a) r.o.d.o.).
 • Dane osobowe będą przetwarzane do czasu realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub do momentu ewentualnego odwołania przez Panią/Pana zgody, a następnie przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych.
 • Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane tylko podmiotom, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy r.o.d.o.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów, dla których zostały pobrane.

Partnerzy:
Moje BambinoZegar SłonecznyAlter EdukacjaInstytut Komeńskiego
Partner medialny:
wychowanie w przedszklu
Valid XHTML 1.0 Transitional