• Szkolenie "Żłobek, klub dziecięcy, dzienny opiekun - proces tworzenia miejsca opieki dla dzieci do lat 3 - rejestracja, standardy pracy, akty prawne (stan obecny i projektowane zmiany)"

  Zegar Słoneczny sp. z o.o. zaprasza serdecznie na szkolenie "Żłobek, klub dziecięcy, dzienny opiekun – proces tworzenia miejsca opieki dla dzieci do lat 3 – rejestracja, standardy pracy, akty prawne (stan obecny i projektowane zmiany)", organizowane 10.06.2014 w Warszawie.

   

  Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich, którzy chcą prowadzić żłobek, klub dziecięcy, zarejestrować prowadzoną już działalność lub poszerzyć dotychczasową ofertę. Zapraszamy osoby fizyczne, samorządy terytorialne, firmy i organizacje pozarządowe.


  Szkolenie prowadzić będą doświadczeni praktycy zajmujący się na co dzień doradztwem w zakresie zakładania i prowadzenia placówek wczesnej edukacji i opieki.

   

  Szkolenie obejmować będzie następującą tematykę:
  • żłobek, klub dziecięcy czy dzienny opiekun – pomoc w wyborze odpowiedniej formy prawnej,
  • od pomysłu do realizacji – proces tworzenia żłobka i klubu dziecięcego krok po kroku: projekt, lokal, wymogi budowlane, sanitarno-higieniczne, przeciwpożarowe, wyposażenie, personel, podstawy prawne,
  • standardy pracy placówki – koncepcja pedagogiczna, współpraca z rodzicami, program, organizacja pracy, dokumentacja, nadzór,
  • rozwój placówki – podnoszenie jakości, poszerzenie oferty, dodatkowa działalność, rozbudowa, zmiana formy prawnej, przekształcenie klubu dziecięcego w żłobek, grupa przedszkolna,
  • grupa żłobkowa w przedszkolu – warunki tworzenia zespołów żłobkowo-przedszkolnych i grup dla dzieci do lat 2,5 w przedszkolach i punktach przedszkolnych,
  • podstawy prawne – m. in. ustawa o opiece nad dziećmi do lat 3 z rozporządzeniami wykonawczymi, prawo budowlane, przepisy  sanitarno-higieniczne i przeciwpożarowe, ustawa oświatowa, rozporządzenie w sprawie innych form wychowania przedszkolnego, przepisy żywieniowe, planowane zmiany dotyczące wymagań lokalowych i sanitarnych żłobków i klubów dziecięcych,
  • źródła finansowania – dotacje celowe z budżetu gminy, dofinansowanie
  z ARiMR, partnerstwo publiczno-prywatne, program MALUCH, fundusze europejskie i inne).

   

  Uczestnicy otrzymają pakiet materiałów zawierający informacje niezbędne do założenia placówki oraz wyciąg najważniejszych aktów prawnych. Podczas przerw i po szkoleniu będzie możliwość indywidualnych konsultacji.

   

  Koszt szkolenia: 300 zł (zawiera przekąskę w przerwie kawowej).
  Nr konta bankowego: 19 2130 0004 2001 0482 4405 0002.
  Termin: 10 czerwca 2014r, w godz. 10.00 – 14.00.
  Miejsce: Warszawa, adres uczestnicy otrzymują po zarejestrowaniu, drogą mailową.
  Kontakt telefoniczny: 665 375 595.
  Pobierz kartę zgłoszenia: karta_zapisu_ŻłobekKlubOpiekun_2014
  Zgłoszenia prosimy przesyłać pod adres: info@przedszkolezlobek.pl

   

  źródło: www.przedszkolezlobek.pl  « powrót