Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.    
Akademia Bambino
Cyfrowa szkoła: MEN kładzie nacisk przede wszystkim na merytorykę

Kompletne e-podręczniki do informatyki i matematyki zaprezentowano 26 czerwca 2014 roku na Politechnice Łódzkiej. Kolejne podręczniki mają pojawiać się na sukcesywnie w ciągu kolejnych miesięcy. MEN skoncentrował wysiłki na stworzeniu kompletnych podręczników z 14 przedmiotów. Dodatkowo ma zostać opracowanych 2500 pomocy dydaktycznych do tych podręczników w tym: film i prezentacje.


Wstępem do cyfrowej rewolucji, która ma nastąpić od 2015 roku była „Cyfrowa szkoła”, program , który Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało i przeprowadziło w latach 2012 - 2013 we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji. Program był realizowany w okresie od dnia od 4 kwietnia 2012 r. do sierpnia 2013 r. Beneficjentami pośrednimi programu były jednostki samorządu terytorialnego prowadzące szkoły. W trakcie realizacji programu pojawiły się rozmaite bariery, od formalnych po techniczne i finansowe. W przypadku części beneficjentów wystąpiły problemy ze sprawnym przeprowadzeniem procedury przetargowej na dostawę pomocy dydaktycznych i rozbudową infrastruktury telekomunikacyjnej.


W kwestiach sprzętowych, decyzję czy szkoła zakupi laptopy czy tablety, MEN pozostawiło w gestii dyrektorów szkół, nie tworząc żadnych wytycznych dotyczących zabezpieczeń tych urządzeń czy form ich wykorzystywania. Priorytetem dla MEN jest na początek zapewnienie szkołom profesjonalnej infrastruktury sieciowo - usługowej, kablowej i bezprzewodowej na terenie szkoły , zgodnie z najnowszymi standardami informacyjno - komunikacyjnymi zarządzania oraz bezpieczeństwa urządzeń końcowych bezprzewodowych i mobilnych. 


źródło: www.serwisy.gazetaprawna.pl« powrót
Wpisz poprawnie swój adres e-mail
Jesteś już zapisany na nasz newsletter

Zgoda jest wymagana
Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na podany adres e-mail/numer telefonu komórkowego informacji handlowej od spółki Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. K. oraz wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego.
Obowiązek informacyjny
Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako :”r.o.d.o.” informujemy, iż:
 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest …spółka Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Granicznej 46,dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta rejestrowe pod nr KRS 0000492823 , NIP 725-193-34-48.
 • W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: abi@mojebambino.pl.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • marketingowym Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) r.o.d.o.;
  • przesyłania informacji handlowej, w tym realizacji usługi Newsletter pod warunkiem wyrażenia odpowiedniej zgody (art. 6 ust. 1 lit a) r.o.d.o.).
 • Dane osobowe będą przetwarzane do czasu realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub do momentu ewentualnego odwołania przez Panią/Pana zgody, a następnie przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych.
 • Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane tylko podmiotom, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy r.o.d.o.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów, dla których zostały pobrane.

Partnerzy:
Moje BambinoZegar SłonecznyAlter EdukacjaInstytut Komeńskiego
Partner medialny:
wychowanie w przedszklu
Valid XHTML 1.0 Transitional