• Cyfrowa szkoła: MEN kładzie nacisk przede wszystkim na merytorykę

    Kompletne e-podręczniki do informatyki i matematyki zaprezentowano 26 czerwca 2014 roku na Politechnice Łódzkiej. Kolejne podręczniki mają pojawiać się na sukcesywnie w ciągu kolejnych miesięcy. MEN skoncentrował wysiłki na stworzeniu kompletnych podręczników z 14 przedmiotów. Dodatkowo ma zostać opracowanych 2500 pomocy dydaktycznych do tych podręczników w tym: film i prezentacje.


    Wstępem do cyfrowej rewolucji, która ma nastąpić od 2015 roku była „Cyfrowa szkoła”, program , który Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało i przeprowadziło w latach 2012 - 2013 we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji. Program był realizowany w okresie od dnia od 4 kwietnia 2012 r. do sierpnia 2013 r. Beneficjentami pośrednimi programu były jednostki samorządu terytorialnego prowadzące szkoły. W trakcie realizacji programu pojawiły się rozmaite bariery, od formalnych po techniczne i finansowe. W przypadku części beneficjentów wystąpiły problemy ze sprawnym przeprowadzeniem procedury przetargowej na dostawę pomocy dydaktycznych i rozbudową infrastruktury telekomunikacyjnej.


    W kwestiach sprzętowych, decyzję czy szkoła zakupi laptopy czy tablety, MEN pozostawiło w gestii dyrektorów szkół, nie tworząc żadnych wytycznych dotyczących zabezpieczeń tych urządzeń czy form ich wykorzystywania. Priorytetem dla MEN jest na początek zapewnienie szkołom profesjonalnej infrastruktury sieciowo - usługowej, kablowej i bezprzewodowej na terenie szkoły , zgodnie z najnowszymi standardami informacyjno - komunikacyjnymi zarządzania oraz bezpieczeństwa urządzeń końcowych bezprzewodowych i mobilnych. 


    źródło: www.serwisy.gazetaprawna.pl    « powrót