Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.    
Akademia Bambino
Normy dla oddziałów przedszkolnych

Od września 2016 r. oddziały przedszkolne zorganizowane w szkołach z mocy prawa zostaną przekształcone w przedszkola funkcjonujące w ramach zespołu szkolno-przedszkolnego. Wymusi to na samorządach inwestycje. Przekształcone placówki mają się bowiem mieścić na pierwszej kondygnacji naziemnej. W efekcie w części szkół trzeba je będzie przenieść na parter. A to wiąże się z budową sanitariatów i szatni. Co więcej, jeśli przedszkolaki mają korzystać ze szkolnej stołówki, ta również musi być na parterze.


Nowe normy znalazły się w projekcie rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej.


Ministerstwo Edukacji Narodowej chce też, aby placówki miały zapewnione dwa wyjścia ewakuacyjne oddalone od siebie co najmniej o 5 metrów. Korytarze mają być nie dłuższe niż 20 metrów. Trzeba też będzie zadbać, aby ściany miały odpowiednią odporność ogniową, a stały wystrój pomieszczeń był wykonany z niepalnych materiałów. Szerokość drzwi ma wynosić 90 cm. Jak wylicza MEN, budowa wyjścia ewakuacyjnego to maksymalnie 15 tys. zł, 1 mkw. ściany odpornej na ogień – ok. 150 zł, a dwie pary drzwi – 5 tys. zł.


Samorządy są pod ścianą, bo jeśli nie spełnią wymogów bezpieczeństwa przekształconych przedszkoli, to będą zmuszone budować nowe placówki uwzględniające te normy. A nie mają na to pieniędzy ani czasu. Tym bardziej że od 1 września 2014 r. muszą zapewnić miejsca w przedszkolach wszystkim cztero- i pięciolatkom, a od września 2017 r. – także trzylatkom. Gminy nie ukrywają, że maluchy będą trafiały do budynków szkolnych. To jednak będzie wiązało się z wydatkami na adaptację tych pomieszczeń do nowych norm.


Na objęcie subwencją przedszkoli nie ma jednak zgody w MEN. Joanna Berdzik wskazuje natomiast, że już w poprzednich latach do gmin, w których brakowało przedszkoli, trafiło 200 mln zł z funduszy unijnych. – W nowej perspektywie finansowej z UE też powinny się znaleźć pieniądze na dostosowanie tych placówek do nowych wymogów – uspokaja.

 

źródło: www.serwisy.gazetaprawna.pl« powrót
Wpisz poprawnie swój adres e-mail
Jesteś już zapisany na nasz newsletter

Zgoda jest wymagana
Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na podany adres e-mail/numer telefonu komórkowego informacji handlowej od spółki Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. K. oraz wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego.
Obowiązek informacyjny
Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako :”r.o.d.o.” informujemy, iż:
 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest …spółka Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Granicznej 46,dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta rejestrowe pod nr KRS 0000492823 , NIP 725-193-34-48.
 • W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: abi@mojebambino.pl.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • marketingowym Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) r.o.d.o.;
  • przesyłania informacji handlowej, w tym realizacji usługi Newsletter pod warunkiem wyrażenia odpowiedniej zgody (art. 6 ust. 1 lit a) r.o.d.o.).
 • Dane osobowe będą przetwarzane do czasu realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub do momentu ewentualnego odwołania przez Panią/Pana zgody, a następnie przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych.
 • Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane tylko podmiotom, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy r.o.d.o.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów, dla których zostały pobrane.

Partnerzy:
Moje BambinoZegar SłonecznyAlter EdukacjaInstytut Komeńskiego
Partner medialny:
wychowanie w przedszklu
Valid XHTML 1.0 Transitional