• Normy dla oddziałów przedszkolnych

  Od września 2016 r. oddziały przedszkolne zorganizowane w szkołach z mocy prawa zostaną przekształcone w przedszkola funkcjonujące w ramach zespołu szkolno-przedszkolnego. Wymusi to na samorządach inwestycje. Przekształcone placówki mają się bowiem mieścić na pierwszej kondygnacji naziemnej. W efekcie w części szkół trzeba je będzie przenieść na parter. A to wiąże się z budową sanitariatów i szatni. Co więcej, jeśli przedszkolaki mają korzystać ze szkolnej stołówki, ta również musi być na parterze.


  Nowe normy znalazły się w projekcie rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej.


  Ministerstwo Edukacji Narodowej chce też, aby placówki miały zapewnione dwa wyjścia ewakuacyjne oddalone od siebie co najmniej o 5 metrów. Korytarze mają być nie dłuższe niż 20 metrów. Trzeba też będzie zadbać, aby ściany miały odpowiednią odporność ogniową, a stały wystrój pomieszczeń był wykonany z niepalnych materiałów. Szerokość drzwi ma wynosić 90 cm. Jak wylicza MEN, budowa wyjścia ewakuacyjnego to maksymalnie 15 tys. zł, 1 mkw. ściany odpornej na ogień – ok. 150 zł, a dwie pary drzwi – 5 tys. zł.


  Samorządy są pod ścianą, bo jeśli nie spełnią wymogów bezpieczeństwa przekształconych przedszkoli, to będą zmuszone budować nowe placówki uwzględniające te normy. A nie mają na to pieniędzy ani czasu. Tym bardziej że od 1 września 2014 r. muszą zapewnić miejsca w przedszkolach wszystkim cztero- i pięciolatkom, a od września 2017 r. – także trzylatkom. Gminy nie ukrywają, że maluchy będą trafiały do budynków szkolnych. To jednak będzie wiązało się z wydatkami na adaptację tych pomieszczeń do nowych norm.


  Na objęcie subwencją przedszkoli nie ma jednak zgody w MEN. Joanna Berdzik wskazuje natomiast, że już w poprzednich latach do gmin, w których brakowało przedszkoli, trafiło 200 mln zł z funduszy unijnych. – W nowej perspektywie finansowej z UE też powinny się znaleźć pieniądze na dostosowanie tych placówek do nowych wymogów – uspokaja.

   

  źródło: www.serwisy.gazetaprawna.pl  « powrót