Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.    
Akademia Bambino
Zapraszamy na jesienne szkolenia

Zapraszamy na jesienne szkolenia dotyczące przedszkoli i miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.

Jesteśmy zespołem ekspertów praktyków. Mamy doświadczenie w zakładaniu i prowadzeniu placówek wczesnej edukacji, przede wszystkim przedszkoli i punktów przedszkolnych, a od niedawna również żłobków. Wspieramy osoby pragnące założyć własne przedszkole lub żłobek. Organizujemy praktyczne szkolenia indywidualne i grupowe z zakresu zakładania i prowadzenia placówek wczesnej edukacji i opieki wysokiej jakości, w tym m.in.:  wymagań lokalowych i sanitarno-higienicznych,  finansów, zmian prawnych, współpracy z rodzicami, koncepcji pedagogicznych, wyboru programu edukacyjnego i wewnętrznej organizacji placówki. Doradzamy jak projektować, przebudowywać, modyfikować budynki przeznaczone na działalność przedszkola lub żłobka. Pomagamy zebrać niezbędną dokumentację i uzyskać dofinansowanie. Piszemy projekty unijne i rozliczamy wnioski.

 

24 września : „Niepubliczne przedszkole za złotówkę”

Wkrótce każda gmina w Polsce będzie miała obowiązek zapewnienia miejsc w przedszkolach „za złotówkę” dla wszystkich przedszkolaków powyżej 3 roku życia z jej terenu. Nasze  szkolenie skierowane do właścicieli niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych, dotyczące zmian w systemie wychowania przedszkolnego rozłożonych na lata 2014- 2017. Wiedza zdobyta na szkoleniu pozwoli już teraz przygotować się do nowego wyzwania dla oświaty niepublicznej – pełnego upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

Szczegółowe informacje : www.przedszkolezlobek.pl

Karta zgłoszenia: karta_zapisu_PrzedszkoleNiepubliczneZaZłotówkę

Zgłoszenia: prosimy przesyłać na adres: info@przedszkolezlobek.pl

 

30 września :  „Dzieci z niepełnosprawnościami w przedszkolach niepublicznych”

Zaledwie 1% przedszkolaków stanowią dzieci z niepełnosprawnościami. Wśród uczniów szkół podstawowych odsetek ten jest ponad dwukrotnie wyższy. Rodzicom i nauczycielom nadal brakuje wiedzy na temat znaczenia wczesnej diagnozy i procedur związanych z orzecznictwem. Podczas szkolenia powiemy jak pozyskać środki na finansowanie i wspomagania rozwoju dzieci z niepełnosprawnościami..

Szkolenie kierujemy do właścicieli i dyrektorów niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych.

Szczegółowe informacje : www.przedszkolezlobek.pl

Karta zgłoszenia: karta_zapisu_DZIECI SPECJALNEJ TROSKI

Zgłoszenia: prosimy przesyłać na adres: info@przedszkolezlobek.pl

 

8 października : „Żłobek, klub dziecięcy, grupa żłobkowa w przedszkolu, dzienny opiekun – proces tworzenia miejsca opieki dla dzieci do lat 3″ .

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą założyć żłobek, klub dziecięcy, zarejestrować prowadzoną już działalność, utworzyć grupę żłobkową w przedszkolu lub poszerzyć dotychczasową ofertę. Podpowiadamy jak skorzystać z resortowego programu MALUCH.

Zapraszamy firmy, osoby fizyczne, samorządy terytorialne, organizacje pozarządowe i spółdzielnie socjalne.

Szczegółowe informacje : www.przedszkolezlobek.pl

Karta zgłoszenia: karta_zapisu_ŻłobekKlubOpiekun_2014

 Zgłoszenia: prosimy przesyłać na adres: info@przedszkolezlobek.pl« powrót
Wpisz poprawnie swój adres e-mail
Jesteś już zapisany na nasz newsletter

Zgoda jest wymagana
Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na podany adres e-mail/numer telefonu komórkowego informacji handlowej od spółki Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. K. oraz wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego.
Obowiązek informacyjny
Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako :”r.o.d.o.” informujemy, iż:
 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest …spółka Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Granicznej 46,dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta rejestrowe pod nr KRS 0000492823 , NIP 725-193-34-48.
 • W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: abi@mojebambino.pl.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • marketingowym Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) r.o.d.o.;
  • przesyłania informacji handlowej, w tym realizacji usługi Newsletter pod warunkiem wyrażenia odpowiedniej zgody (art. 6 ust. 1 lit a) r.o.d.o.).
 • Dane osobowe będą przetwarzane do czasu realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub do momentu ewentualnego odwołania przez Panią/Pana zgody, a następnie przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych.
 • Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane tylko podmiotom, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Żądania praw podmiotów danych również można zgłaszać pod adresem e-mail: odwolania_zgody@mojebambino.pl.
 • Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy r.o.d.o.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów, dla których zostały pobrane.

Partnerzy:
Moje BambinoZegar SłonecznyAlter EdukacjaInstytut Komeńskiego
Partner medialny:
wychowanie w przedszklu
Valid XHTML 1.0 Transitional