• Cykl konferencji regionalnych dla nauczyciela sześciolatków

    Instytut Badań Edukacyjnych oraz Kuratoria Oświaty w: Olsztynie, Gdańsku, Bydgoszczy, Poznaniu i Wrocławiu organizują cykl konferencji regionalnych pt. Pierwszy dzień, tydzień, miesiąc i rok: wsparcie dla nauczycieli sześciolatków”. Opiekę merytoryczną nad wydarzeniami sprawują prof. dr hab. Anna I. Brzezińska z Instytutu Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Zespołu Wczesnej Edukacji Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie oraz prof. dr hab. Ewa Filipiak z Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, a patronatem objęli je JM Rektorzy dwóch uczelni -  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Celem konferencji jest wsparcie merytoryczne, metodyczne i psychologiczne nauczycieli klas pierwszych, w których dzieci 6-letnie rozpoczną realizację obowiązku szkolnego 1 września 2014 roku.

     

    Informacje o konferencjach znajdą Państwo tutaj.


    źródło: www.eduentuzjasci.pl    « powrót