• "Opieka nad dzieckiem z cukrzycą" - szkolenie dla pracowników przedszkoli

  Ministerstwo Zdrowia opracowało projekt pod nazwą „Opieka nad dzieckiem z cukrzycą – szkolenie dla pracowników przedszkoli”.  W ramach tego projektu planowane jest przeprowadzenie w okresie październiki – listopad 2014 r. we wszystkich województwach cyklu szkoleń o cukrzycy dla pracowników przedszkoli.

  Szkolenie swym zakresem obejmować będzie następujące tematy:

  • podstawowe wiadomości o cukrzycy u dzieci i młodzieży;
  • metody i zasady leczenia – insulinoterapia, dieta, aktywność fizyczna;
  • powikłania cukrzycy – przyczyny, rozpoznanie, postępowanie;
  • problemy psychologiczne dziecka chorego na cukrzycę oraz metody wsparcia;
  • zasady współpracy z rodziną dziecka i pracownikami ochrony zdrowia.

  Szkolenie dla uczestników będzie nieodpłatne. Organizatorzy szkolenia nie będą pokrywać kosztów podróży uczestnika i ewentualnego noclegu.

  Efektem szkolenia będzie przekazanie wiedzy oraz przygotowanie pracowników przedszkoli do sprawowania opieki nad dzieckiem z cukrzycą. Szkolenie wzmocni kompetencje dyrektorów przedszkoli w zakresie zapewnienia dzieciom z cukrzycą właściwych warunków pobytu w przedszkolu. Efektem długofalowym edukacji o cukrzycy będzie zapewnienie dzieciom przewlekle chorym przez pracowników oświaty harmonijnego rozwoju, w tym rozwoju umiejętności społecznych kształtowanych w grupie rówieśniczej. Ważnym elementem szkolenia będzie wskazanie możliwości i zasad współpracy pracowników oświaty.

  Szczegółowe informacje zostaną podane w późniejszym terminie.

   

  Źródło: www.ko-gorzow.edu.pl  « powrót