• Szkolenie "niepubliczne przedszkole za złotówkę"

   Zapraszamy na jesienne szkolenia dotyczące przedszkoli i miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.

  Jesteśmy zespołem ekspertów praktyków. Mamy doświadczenie w zakładaniu i prowadzeniu placówek wczesnej edukacji, przede wszystkim przedszkoli i punktów przedszkolnych, a od niedawna również żłobków. Wspieramy osoby pragnące założyć własne przedszkole lub żłobek. Organizujemy praktyczne szkolenia indywidualne i grupowe z zakresu zakładania i prowadzenia placówek wczesnej edukacji i opieki wysokiej jakości, w tym m.in.:  wymagań lokalowych i sanitarno-higienicznych, finansów, zmian prawnych, współpracy z rodzicami, koncepcji pedagogicznych, wyboru programu edukacyjnego i wewnętrznej organizacji placówki. Doradzamy jak projektować, przebudowywać, modyfikować budynki przeznaczone na działalność przedszkola lub żłobka. Pomagamy zebrać niezbędną dokumentację i uzyskać dofinansowanie. Piszemy projekty unijne i rozliczamy wnioski.

   

  21 października w Warszawie: „Niepubliczne przedszkole za złotówkę”

  Wkrótce każda gmina w Polsce będzie miała obowiązek zapewnienia miejsc w przedszkolach „za złotówkę” dla wszystkich przedszkolaków powyżej 3 roku życia z jej terenu. Nasze  szkolenie skierowane do właścicieli niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych, dotyczące zmian w systemie wychowania przedszkolnego rozłożonych na lata 2014- 2017. Wiedza zdobyta na szkoleniu pozwoli już teraz przygotować się do nowego wyzwania dla oświaty niepublicznej – pełnego upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

   

  Szczegółowe informacje na stronie organizatora : www.przedszkolezlobek.pl  « powrót