Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.    
Akademia Bambino
Przybywa prywatnych żłobków

Liczba placówek rośnie od samego początku wejścia w życie ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1457). To ona wprowadziła łagodniejsze standardy umożliwiające ich zakładanie. O ile na początku samorządowe żłobki przeważały nad tymi prywatnymi, to ta tendencja się zmienia. Potwierdzają to też statystyki za pierwsze półrocze tego roku. Wynika z nich, że żłobków gminnych było 451, natomiast niepublicznych aż 1020. Co więcej, od stycznia do czerwca br. do rejestrów wpisanych zostało tylko 8 samorządowych miejsc opieki, prywatnych natomiast aż 220.

 

Z kolei w przypadku klubów dziecięcych od samego początku przeważały prywatne miejsca opieki. Od kwietnia 2011 r. do końca czerwca 2014 r. powstało bowiem tylko 18 placówek gminnych, z tego 5 w pierwszym półroczu br. W tym samym okresie zarejestrowanych zostało natomiast 306 prywatnych klubów dziecięcych (112 od stycznia do czerwca 2014 r.). Ta zdecydowanie mniejsza liczba żłobków i klubów zakładanych przez gminy wynika z tego, że muszą je utrzymywać ze swoich budżetów.

 

Dla rodziców lepszym rozwiązaniem, ze względu na opłaty, są gminne żłobki. I tu pojawia się problem. Istnieje bowiem ryzyko, że wzrastająca liczba prywatnych żłobków spowoduje, że samorządy poczują się zwolnione z obowiązku zakładania swoich placówek. Może to dotyczyć zwłaszcza tych miejsc, które do tej pory w ogóle nie były zaangażowane w ich tworzenie.

 

Najnowsze statystki pokazują też, że po ponad trzech latach wreszcie zaczyna się rozwijać trzecia forma opieki nad maluchami, czyli ta sprawowana przez dziennego opiekuna. Jeszcze pod koniec 2013 r. takich osób było 56. W pierwszym półroczu tego roku ich liczba wzrosła do 246 i cały czas się zwiększa. Po 1 lipca br. nowi dzienni opiekunowie zaczęli pracować m.in. w woj. zachodniopomorskim (Szczecin), lubelskim (Włodawa) i kujawsko-pomorskim (Toruń, Inowrocław), w których wcześniej nie było w ogóle takich osób.

 

Wprawdzie sprawozdania, które składają samorządy, nie nakazują im podawać liczby zarejestrowanych opiekunów, z podziałem na tych, dla których są pracodawcą, i pozostałych, to dane z niektórych województw potwierdzają, że rozszerzenie kręgu podmiotów uprawnionych do zatrudniania opiekunów przyczyniło się do tego wzrostu. Na przykład na Mazowszu wszystkie osoby zajmujące się w ten sposób dziećmi, a było ich w pierwszym półroczu tego roku 47, pracowały dla podmiotów niepublicznych. Podobnie jest w woj. lubuskim, gdzie pięciu dziennych opiekunów zatrudnia prywatne przedszkole działające w Słubicach, a w Wielkopolsce spośród 12 takich osób tylko 2 sprawowały tę funkcję na zlecenie samorządu. Z kolei w Opolu koszt zatrudnienia 50 dziennych opiekunów refunduje miastu wojewódzki urząd pracy w ramach realizowanego projektu unijnego.

 

 

Źródło: www.serwisy.gazetaprawna.pl

 « powrót
Wpisz poprawnie swój adres e-mail
Jesteś już zapisany na nasz newsletter

Zgoda jest wymagana
Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na podany adres e-mail/numer telefonu komórkowego informacji handlowej od spółki Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. K. oraz wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego.
Obowiązek informacyjny
Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako :”r.o.d.o.” informujemy, iż:
 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest …spółka Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Granicznej 46,dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta rejestrowe pod nr KRS 0000492823 , NIP 725-193-34-48.
 • W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: abi@mojebambino.pl.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • marketingowym Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) r.o.d.o.;
  • przesyłania informacji handlowej, w tym realizacji usługi Newsletter pod warunkiem wyrażenia odpowiedniej zgody (art. 6 ust. 1 lit a) r.o.d.o.).
 • Dane osobowe będą przetwarzane do czasu realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub do momentu ewentualnego odwołania przez Panią/Pana zgody, a następnie przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych.
 • Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane tylko podmiotom, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy r.o.d.o.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów, dla których zostały pobrane.

Partnerzy:
Moje BambinoZegar SłonecznyAlter EdukacjaInstytut Komeńskiego
Partner medialny:
wychowanie w przedszklu
Valid XHTML 1.0 Transitional