• Przybywa prywatnych żłobków

  Liczba placówek rośnie od samego początku wejścia w życie ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1457). To ona wprowadziła łagodniejsze standardy umożliwiające ich zakładanie. O ile na początku samorządowe żłobki przeważały nad tymi prywatnymi, to ta tendencja się zmienia. Potwierdzają to też statystyki za pierwsze półrocze tego roku. Wynika z nich, że żłobków gminnych było 451, natomiast niepublicznych aż 1020. Co więcej, od stycznia do czerwca br. do rejestrów wpisanych zostało tylko 8 samorządowych miejsc opieki, prywatnych natomiast aż 220.

   

  Z kolei w przypadku klubów dziecięcych od samego początku przeważały prywatne miejsca opieki. Od kwietnia 2011 r. do końca czerwca 2014 r. powstało bowiem tylko 18 placówek gminnych, z tego 5 w pierwszym półroczu br. W tym samym okresie zarejestrowanych zostało natomiast 306 prywatnych klubów dziecięcych (112 od stycznia do czerwca 2014 r.). Ta zdecydowanie mniejsza liczba żłobków i klubów zakładanych przez gminy wynika z tego, że muszą je utrzymywać ze swoich budżetów.

   

  Dla rodziców lepszym rozwiązaniem, ze względu na opłaty, są gminne żłobki. I tu pojawia się problem. Istnieje bowiem ryzyko, że wzrastająca liczba prywatnych żłobków spowoduje, że samorządy poczują się zwolnione z obowiązku zakładania swoich placówek. Może to dotyczyć zwłaszcza tych miejsc, które do tej pory w ogóle nie były zaangażowane w ich tworzenie.

   

  Najnowsze statystki pokazują też, że po ponad trzech latach wreszcie zaczyna się rozwijać trzecia forma opieki nad maluchami, czyli ta sprawowana przez dziennego opiekuna. Jeszcze pod koniec 2013 r. takich osób było 56. W pierwszym półroczu tego roku ich liczba wzrosła do 246 i cały czas się zwiększa. Po 1 lipca br. nowi dzienni opiekunowie zaczęli pracować m.in. w woj. zachodniopomorskim (Szczecin), lubelskim (Włodawa) i kujawsko-pomorskim (Toruń, Inowrocław), w których wcześniej nie było w ogóle takich osób.

   

  Wprawdzie sprawozdania, które składają samorządy, nie nakazują im podawać liczby zarejestrowanych opiekunów, z podziałem na tych, dla których są pracodawcą, i pozostałych, to dane z niektórych województw potwierdzają, że rozszerzenie kręgu podmiotów uprawnionych do zatrudniania opiekunów przyczyniło się do tego wzrostu. Na przykład na Mazowszu wszystkie osoby zajmujące się w ten sposób dziećmi, a było ich w pierwszym półroczu tego roku 47, pracowały dla podmiotów niepublicznych. Podobnie jest w woj. lubuskim, gdzie pięciu dziennych opiekunów zatrudnia prywatne przedszkole działające w Słubicach, a w Wielkopolsce spośród 12 takich osób tylko 2 sprawowały tę funkcję na zlecenie samorządu. Z kolei w Opolu koszt zatrudnienia 50 dziennych opiekunów refunduje miastu wojewódzki urząd pracy w ramach realizowanego projektu unijnego.

   

   

  Źródło: www.serwisy.gazetaprawna.pl

     « powrót