Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.    
Akademia Bambino
Nabór wniosków Projekt Systemowy 9.1.1 - woj. łódzkie

Wsparciem objęte mogą zostać projekty zakładające realizację programów zapewniających dostęp do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej obejmujące przygotowanie oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym.Na realizację projektów w trybie systemowym przeznaczona została kwota:

21 151 941,00 PLN

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wyłącznie organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi wyszczególnione w Załączniku Nr 6.7 Dokumentacji Naboru Zamkniętego POKL/I/9.1.1/ST/15 z wyłączeniem oddziałów, które zostały objęte wsparciem w naborze zamkniętym nr POKL/I/9.1.1/ST/13 oraz z wyłączeniem podmiotów podlegających wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

 

Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony od dnia 2 stycznia 2015 r. do dnia 2 lutego 2015 r., w dni robocze w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, tj. od godz. 8:00 do godz. 16:00.  Wnioski złożone po zamknięciu naboru nie będą rozpatrywane.

 

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektów można składać osobiście lub przesyłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Biuro Podawcze,

90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8. W przypadku wniosków nadsyłanych pocztą lub przesyłką kurierską o przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.Dokumentacja naboru będzie dostępna od dnia 02.01.2015 roku w siedzibie Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego, w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Łodzi (ul. Moniuszki 7/9) oraz na stronie internetowej www.pokl.lodzkie.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Łodzi, tel.: 042 663 33 92, e-mail: informacje_pokl@lodzkie.pl.

 

Dokumentacja konkursowa - konkurs nr POKL/I/9.1.1/ST/15


Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w ramach Poddziałania 9.1.1 PO KL w zakresie przygotowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym

 

Źródło: www.pokl.lodzkie.pl

 

Jesteśmy do Państwa dyspozycji w zakresie:

 • zapytań ogólnych dotyczących projektu,
 • pomagamy w wypełnieniu dokumentacji projektowej,
 • przyjeżdżamy do każdej placówki


SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!Kierownik regionalny woj. łódzkie:

 

Kamila Dyszkiewicz

tel . 667 633 830

e-mail: k.dyszkiewicz@mojebambino.pl

 

Przedstawiciele handlowi:

 

Katarzyna Orłamowska

Specjalista ds. Sprzedaży

tel.: 667 633 859,

e-mail: k.orlamowska@mojebambino.pl

 

Piotr Waś

Młodszy Specjalista ds. Sprzedaży

tel.: 504 266 598

e-mail: p.was@mojebambino.pl

 

Osoby odpowiedzialne za projekt w biurze obsług klienta:

Joanna Borkowska

tel.: (42) 203 49 62

e-mail: j.borkowska@mojebambino.pl« powrót
Wpisz poprawnie swój adres e-mail
Jesteś już zapisany na nasz newsletter

Zgoda jest wymagana
Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na podany adres e-mail/numer telefonu komórkowego informacji handlowej od spółki Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. K. oraz wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego.
Obowiązek informacyjny
Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako :”r.o.d.o.” informujemy, iż:
 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest …spółka Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Granicznej 46,dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta rejestrowe pod nr KRS 0000492823 , NIP 725-193-34-48.
 • W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: abi@mojebambino.pl.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • marketingowym Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) r.o.d.o.;
  • przesyłania informacji handlowej, w tym realizacji usługi Newsletter pod warunkiem wyrażenia odpowiedniej zgody (art. 6 ust. 1 lit a) r.o.d.o.).
 • Dane osobowe będą przetwarzane do czasu realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub do momentu ewentualnego odwołania przez Panią/Pana zgody, a następnie przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych.
 • Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane tylko podmiotom, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy r.o.d.o.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów, dla których zostały pobrane.

Partnerzy:
Moje BambinoZegar SłonecznyAlter EdukacjaInstytut Komeńskiego
Partner medialny:
wychowanie w przedszklu
Valid XHTML 1.0 Transitional