• Nabór wniosków Projekt Systemowy 9.1.1 - woj. łódzkie

  Wsparciem objęte mogą zostać projekty zakładające realizację programów zapewniających dostęp do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej obejmujące przygotowanie oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym.Na realizację projektów w trybie systemowym przeznaczona została kwota:

  21 151 941,00 PLN

  O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wyłącznie organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi wyszczególnione w Załączniku Nr 6.7 Dokumentacji Naboru Zamkniętego POKL/I/9.1.1/ST/15 z wyłączeniem oddziałów, które zostały objęte wsparciem w naborze zamkniętym nr POKL/I/9.1.1/ST/13 oraz z wyłączeniem podmiotów podlegających wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

   

  Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony od dnia 2 stycznia 2015 r. do dnia 2 lutego 2015 r., w dni robocze w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, tj. od godz. 8:00 do godz. 16:00.  Wnioski złożone po zamknięciu naboru nie będą rozpatrywane.

   

  Wnioski o dofinansowanie realizacji projektów można składać osobiście lub przesyłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Biuro Podawcze,

  90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8. W przypadku wniosków nadsyłanych pocztą lub przesyłką kurierską o przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.Dokumentacja naboru będzie dostępna od dnia 02.01.2015 roku w siedzibie Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego, w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Łodzi (ul. Moniuszki 7/9) oraz na stronie internetowej www.pokl.lodzkie.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Łodzi, tel.: 042 663 33 92, e-mail: informacje_pokl@lodzkie.pl.

   

  Dokumentacja konkursowa - konkurs nr POKL/I/9.1.1/ST/15


  Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w ramach Poddziałania 9.1.1 PO KL w zakresie przygotowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym

   

  Źródło: www.pokl.lodzkie.pl

   

  Jesteśmy do Państwa dyspozycji w zakresie:

  • zapytań ogólnych dotyczących projektu,
  • pomagamy w wypełnieniu dokumentacji projektowej,
  • przyjeżdżamy do każdej placówki


  SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!  Kierownik regionalny woj. łódzkie:

   

  Kamila Dyszkiewicz

  tel . 667 633 830

  e-mail: k.dyszkiewicz@mojebambino.pl

   

  Przedstawiciele handlowi:

   

  Katarzyna Orłamowska

  Specjalista ds. Sprzedaży

  tel.: 667 633 859,

  e-mail: k.orlamowska@mojebambino.pl

   

  Piotr Waś

  Młodszy Specjalista ds. Sprzedaży

  tel.: 504 266 598

  e-mail: p.was@mojebambino.pl

   

  Osoby odpowiedzialne za projekt w biurze obsług klienta:

  Joanna Borkowska

  tel.: (42) 203 49 62

  e-mail: j.borkowska@mojebambino.pl  « powrót