Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.    
Akademia Bambino
Owoce dla szkół i przedszkoli

Dyrektorzy szkół, i przedszkoli mogą ubiegać się o owoce i warzywa przeznaczone na bezpłatną dystrybucję w ramach działania „Tymczasowe nadzwyczajne wsparcie producentów owoców i warzyw”. Jest to drugi oprócz „Owoce i warzywa w szkole” program, dzięki któremu uczniowie i dzieci mogą otrzymywać świeże owoce i warzywa. Wystarczy tylko zarejestrować się w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Agencję Rynku Rolnego.

Do rozdysponowania są jabłka, gruszki i warzywa.

Jak skorzystać z programu?:

Zasady rejestracji, podstawy prawne oraz formularz rejestracyjny WPR_P1_f1 dostępne są na stronie internetowej Agencji: www.arr.gov.pl w zakładce „Rejestracja przedsiębiorców”.

Jeżeli dana placówka zarejestrowana jest w Systemie Informacji Oświatowej, a jej dane (łącznie i imieniem i nazwiskiem osoby zarządzającej) są aktualne, wówczas:

 • do wniosku rejestracyjnego WPR_P1_f1 nie są wymagane załączniki
 • do wniosku o przyznanie uprawnienia Row_P1_f2 należy dołączyć oświadczenie o treści „Wyrażam zgodę na przeprowadzenie kontroli w zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej”.

Jeżeli dana placówka nie znajduje się w Systemie Informacji Oświatowej, wówczas zarówno do wniosku WPR_P1_f1 jak i do wniosku Row_P1_f2 należy dołączyć:

 • dokument potwierdzający mianowanie osoby zarządzającej szkołą na stanowisko dyrektora
 • akt założycielski szkoły np. uchwałę samorządu, KRS, wpis do ewidencji działalności gospodarczej
 • oświadczenie wyrażające zgodę na przeprowadzenie kontroli w zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej

We wniosku o przyznanie uprawnienia Row_P1_f1 wnioskodawca zobowiązany jest do:

 1. przestrzegania przepisów Unii Europejskiej w zakresie nieprzeznaczenia owoców i warzyw do sprzedaży
 2. prowadzenia odrębnych rejestrów zapasów owoców i warzyw dotyczących działań związanych z zagospodarowaniem owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży
 3. przekazywania Prezesowi ARR świadectwa przejęcia owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży

Dokumenty przesyłane do Agencji Rynku Rolnego muszą być oryginałami lub kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałami przez:

 • instytucję, która wystawiła oryginał dokumentu
 • radcę prawnego, notariusza lub adwokata
 • pracownika ARR, przyjmującego dokumenty od przedsiębiorcy, po przedłożeniu do wglądu oryginału dokumentu, którego kopia ma być poświadczona

Uprawnienie przyznawane jest w drodze decyzji Prezesa ARR:

Zgodnie z przepisami UE Owoce lub warzywa otrzymane bezpłatnie od producentów nie mogą zastąpić ilości normalnie kupowanych przez jednostkę, która te produkty otrzymała. Mogą być jedynie ich uzupełnieniem.

 

Źródło: www.men.gov.pl« powrót

Wpisz poprawnie swój adres e-mail
Jesteś już zapisany na nasz newsletter

Partnerzy:
Moje BambinoZegar SłonecznyAlter EdukacjaInstytut Komeńskiego
Partner medialny:
wychowanie w przedszklu
Valid XHTML 1.0 Transitional