Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.    
Akademia Bambino
Owoce dla szkół i przedszkoli

Dyrektorzy szkół, i przedszkoli mogą ubiegać się o owoce i warzywa przeznaczone na bezpłatną dystrybucję w ramach działania „Tymczasowe nadzwyczajne wsparcie producentów owoców i warzyw”. Jest to drugi oprócz „Owoce i warzywa w szkole” program, dzięki któremu uczniowie i dzieci mogą otrzymywać świeże owoce i warzywa. Wystarczy tylko zarejestrować się w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Agencję Rynku Rolnego.

Do rozdysponowania są jabłka, gruszki i warzywa.

Jak skorzystać z programu?:

Zasady rejestracji, podstawy prawne oraz formularz rejestracyjny WPR_P1_f1 dostępne są na stronie internetowej Agencji: www.arr.gov.pl w zakładce „Rejestracja przedsiębiorców”.

Jeżeli dana placówka zarejestrowana jest w Systemie Informacji Oświatowej, a jej dane (łącznie i imieniem i nazwiskiem osoby zarządzającej) są aktualne, wówczas:

 • do wniosku rejestracyjnego WPR_P1_f1 nie są wymagane załączniki
 • do wniosku o przyznanie uprawnienia Row_P1_f2 należy dołączyć oświadczenie o treści „Wyrażam zgodę na przeprowadzenie kontroli w zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej”.

Jeżeli dana placówka nie znajduje się w Systemie Informacji Oświatowej, wówczas zarówno do wniosku WPR_P1_f1 jak i do wniosku Row_P1_f2 należy dołączyć:

 • dokument potwierdzający mianowanie osoby zarządzającej szkołą na stanowisko dyrektora
 • akt założycielski szkoły np. uchwałę samorządu, KRS, wpis do ewidencji działalności gospodarczej
 • oświadczenie wyrażające zgodę na przeprowadzenie kontroli w zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej

We wniosku o przyznanie uprawnienia Row_P1_f1 wnioskodawca zobowiązany jest do:

 1. przestrzegania przepisów Unii Europejskiej w zakresie nieprzeznaczenia owoców i warzyw do sprzedaży
 2. prowadzenia odrębnych rejestrów zapasów owoców i warzyw dotyczących działań związanych z zagospodarowaniem owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży
 3. przekazywania Prezesowi ARR świadectwa przejęcia owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży

Dokumenty przesyłane do Agencji Rynku Rolnego muszą być oryginałami lub kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałami przez:

 • instytucję, która wystawiła oryginał dokumentu
 • radcę prawnego, notariusza lub adwokata
 • pracownika ARR, przyjmującego dokumenty od przedsiębiorcy, po przedłożeniu do wglądu oryginału dokumentu, którego kopia ma być poświadczona

Uprawnienie przyznawane jest w drodze decyzji Prezesa ARR:

Zgodnie z przepisami UE Owoce lub warzywa otrzymane bezpłatnie od producentów nie mogą zastąpić ilości normalnie kupowanych przez jednostkę, która te produkty otrzymała. Mogą być jedynie ich uzupełnieniem.

 

Źródło: www.men.gov.pl« powrót
Wpisz poprawnie swój adres e-mail
Jesteś już zapisany na nasz newsletter

Zgoda jest wymagana
Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na podany adres e-mail/numer telefonu komórkowego informacji handlowej od spółki Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. K. oraz wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego.
Obowiązek informacyjny
Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako :”r.o.d.o.” informujemy, iż:
 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest …spółka Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Granicznej 46,dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta rejestrowe pod nr KRS 0000492823 , NIP 725-193-34-48.
 • W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: abi@mojebambino.pl.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • marketingowym Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) r.o.d.o.;
  • przesyłania informacji handlowej, w tym realizacji usługi Newsletter pod warunkiem wyrażenia odpowiedniej zgody (art. 6 ust. 1 lit a) r.o.d.o.).
 • Dane osobowe będą przetwarzane do czasu realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub do momentu ewentualnego odwołania przez Panią/Pana zgody, a następnie przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych.
 • Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane tylko podmiotom, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Żądania praw podmiotów danych również można zgłaszać pod adresem e-mail: odwolania_zgody@mojebambino.pl.
 • Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy r.o.d.o.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów, dla których zostały pobrane.

Partnerzy:
Moje BambinoZegar SłonecznyAlter EdukacjaInstytut Komeńskiego
Partner medialny:
wychowanie w przedszklu
Valid XHTML 1.0 Transitional