Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.    
Akademia Bambino
Nowe zasady rekrutacji do przedszkoli i szkół

Organ prowadzący:

 • nie powinien ustalać liczby punktów rekrutacyjnych dla kryteriów ustawowych;
 • nie może samodzielnie ustalać kryteriów samorządowych (lokalnych) w odniesieniu do kandydatów do szkół dla młodzieży ani dokumentacji potwierdzającej ich spełnienie;
 • ustalając kryterium dochodowe jako jedno z kryteriów lokalnych dla kandydatów do przedszkoli, nie może określić go kwotowo ani wskazać zasad obliczania dochodu w sposób inny niż przewidziany w art. 20 c ust. 9 i 10 u.s.o.;
 • nie może ustalać wzoru deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego przez dzieci, które uczęszczają już do przedszkola i nie muszą uczestniczyć w procesie rekrutacji, ponieważ art. 20 w ust. 2 u.s.o. nie nakłada na niego takiego uprawnienia;
 • przy ustalaniu wzoru wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola lub szkoły nie może wymagać innych informacji i danych osobowych niż określone w art. 20t ust. 1 u.s.o., a w szczególności podania informacji o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka, które zgodnie z art. 20z u.s.o. powinny być przekazane jedynie dyrektorowi placówki oświatowej, a nie powinna mieć do nich dostępu komisja rekrutacyjna.

 

Dyrektor placówki oświatowej:

 • nie może samodzielnie, z pominięciem organu prowadzącego, ustalić terminów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i szkół ponadgimnazjalnych oraz terminów postępowania uzupełniającego w gimnazjach;
 • nie ma kompetencji do samodzielnego ustalania kryteriów rekrutacyjnych i obowiązującej punktacji (oprócz szkół ponadgimnazjalnych);
 • nie może scedować na inny organ rozpoznawania odwołań od decyzji komisji rekrutacyjnej.


Komisja rekrutacyjna nie może:

 • samodzielnie decydować o zastosowaniu innych kryteriów rekrutacyjnych lub zasad ich punktowania niż obowiązujące,
 • zamieszczać dodatkowych danych osobowych na listach kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych,
 • przetwarzać danych osobowych kandydatów dotyczących stanu zdrowia, stosowanej diety i rozwoju psychofizycznego,
 • odmówić sporządzenia na złożony w terminie wniosek rodzica uzasadnienia nieprzyjęcia kandydata.


Kurator oświaty nie może:

 • scedować na dyrektorów placówek oświatowych kompetencji do wyznaczania terminów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych,
 • samodzielnie, z pominięciem dyrektorów, ustalić zasad punktowania ocen, wyników egzaminu gimnazjalnego i osiągnięć uczniów.

 

 

Źródło: www.oswiata.abc.com.pl« powrót
Wpisz poprawnie swój adres e-mail
Jesteś już zapisany na nasz newsletter

Zgoda jest wymagana
Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na podany adres e-mail/numer telefonu komórkowego informacji handlowej od spółki Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. K. oraz wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego.
Obowiązek informacyjny
Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako :”r.o.d.o.” informujemy, iż:
 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest …spółka Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Granicznej 46,dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta rejestrowe pod nr KRS 0000492823 , NIP 725-193-34-48.
 • W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: abi@mojebambino.pl.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • marketingowym Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) r.o.d.o.;
  • przesyłania informacji handlowej, w tym realizacji usługi Newsletter pod warunkiem wyrażenia odpowiedniej zgody (art. 6 ust. 1 lit a) r.o.d.o.).
 • Dane osobowe będą przetwarzane do czasu realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub do momentu ewentualnego odwołania przez Panią/Pana zgody, a następnie przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych.
 • Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane tylko podmiotom, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy r.o.d.o.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów, dla których zostały pobrane.

Partnerzy:
Moje BambinoZegar SłonecznyAlter EdukacjaInstytut Komeńskiego
Partner medialny:
wychowanie w przedszklu
Valid XHTML 1.0 Transitional