Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.    
Akademia Bambino
Czwarta część "Naszego Elementarza" rusza do szkół

Od 19 lutego br. rozpocznie się dystrybucja do szkół czwartej części podręcznika dla klasy I „Nasz Elementarz" w wersji standardowej. Książki powinny dotrzeć do wszystkich szkół najpóźniej do 20 marca br.. Podobnie jak przy dystrybucji części trzeciej, szkoły nie musiały składać zamówień na podręczniki w aplikacji, ponieważ lista dystrybucyjna została opracowana i zweryfikowana podczas dostarczania poprzednich części podręcznika.


Analogicznie jak podczas dostarczania poprzedniej części, konieczne jest potwierdzenie odbioru podręczników ze wskazaniem liczby otrzymanych egzemplarzy oraz liczby odebranych paczek dostarczonych przez dystrybutora. Szkoły muszą dokonać potwierdzenia niezwłocznie po ukazaniu się w aplikacji danych wpisanych przez dystrybutora. Jest to niezbędne i stanowi podstawę do uznania należności za wykonaną usługę oraz daje gwarancję dostarczenia do szkół „Naszego Elementarza" w terminie.


W przypadku otrzymania mniejszej liczby podręczników, niż wynika to z listy dystrybucyjnej, należy wskazać w aplikacji liczbę faktycznie otrzymanych egzemplarzy i wybrać status zamówienia „dostarczono mniej". Brakująca liczba podręczników zostanie dostarczona przez dystrybutora. Po odebraniu brakujących podręczników należy w aplikacji uaktualnić liczbę otrzymanych podręczników oraz zmienić status zamówienia na „odebrane". Natomiast w przypadku otrzymania większej liczby podręczników, niż wynika to z listy dystrybucyjnej, należy poinformować o tym fakcie koordynatora dystrybucji w firmie dystrybucyjnej, podając dane szkoły i liczbę dodatkowych egzemplarzy, które dystrybutor powinien od Państwa odebrać.


Jeżeli wśród dostarczonych do szkół podręczników, znajdą się egzemplarze wadliwe fabrycznie (wada fizyczna papieru uniemożliwiająca korzystanie z całości lub części podręcznika, zszycie jedną zszywką, brak zszywki, pomylona kolejność stron, brak stron, zszycie „do góry nogami", rozmazany druk, itp.), należy je przekazać do koordynatora w kuratorium oświaty, który dokona ich wymiany z rezerwy pozostającej w jego dyspozycji. Liczbę wadliwych podręczników należy wpisać w aplikacji, opisując wadę.


Natomiast jeśli dostarczone podręczniki będą nosiły ślady uszkodzenia podczas pakowania lub transportu, należy liczbę uszkodzonych podręczników wraz z opisem powstałego uszkodzenia wpisać w aplikacji. W przypadku widocznych śladów uszkodzenia paczek dostarczonych przez kuriera, musi zostać sporządzony opisujący te uszkodzenia protokół, podpisany przez kuriera i osobę odbierającą podręczniki. Dystrybutor będzie zobowiązany do wymiany podręczników uszkodzonych podczas pakowania lub transportu.


Szczegółowe instrukcje dotyczące wypełniania aplikacji znajdują się na portalu systemu informacji oświatowej (www.sio.men.gov.pl w zakładce Pomoc / Instrukcje użytkownika / Podręcznik).

 

Źródło: www.men.gov.pl « powrót
Wpisz poprawnie swój adres e-mail
Jesteś już zapisany na nasz newsletter

Zgoda jest wymagana
Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na podany adres e-mail/numer telefonu komórkowego informacji handlowej od spółki Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. K. oraz wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego.
Obowiązek informacyjny
Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako :”r.o.d.o.” informujemy, iż:
 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest …spółka Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Granicznej 46,dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta rejestrowe pod nr KRS 0000492823 , NIP 725-193-34-48.
 • W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: abi@mojebambino.pl.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • marketingowym Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) r.o.d.o.;
  • przesyłania informacji handlowej, w tym realizacji usługi Newsletter pod warunkiem wyrażenia odpowiedniej zgody (art. 6 ust. 1 lit a) r.o.d.o.).
 • Dane osobowe będą przetwarzane do czasu realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub do momentu ewentualnego odwołania przez Panią/Pana zgody, a następnie przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych.
 • Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane tylko podmiotom, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Żądania praw podmiotów danych również można zgłaszać pod adresem e-mail: odwolania_zgody@mojebambino.pl.
 • Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy r.o.d.o.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów, dla których zostały pobrane.

Partnerzy:
Moje BambinoZegar SłonecznyAlter EdukacjaInstytut Komeńskiego
Partner medialny:
wychowanie w przedszklu
Valid XHTML 1.0 Transitional