• Rozpoczęto dystrybucję adaptacji kolejnych części "Naszego Elementarza"

  Rozpoczęła się dystrybucja adaptacji podręczników dla uczniów niepełnosprawnych, która obejmuje:

  • złożone przez dyrektorów szkół zamówienia uzupełniające dla części II – IV
  • zamówienia główne na IV część

  Proces wydruku i dystrybucji jest realizowany przez Wykonawcę wyłonionego w przetargu - firmę Altix Sp. z o. o.

  Jednocześnie została uruchomiona możliwość składania zamówień uzupełniających na III i IV część adaptacji podręczników w wersjach dostosowanych odpowiednio do potrzeb uczniów:

  • niewidomych,
  • słabo widzących, mających trudności w uczeniu i komunikowaniu się, w tym niesłyszących,
  • słabo słyszących z upośledzeniem umysłowym, autyzmem i afazją,
  • niesłyszących i słabo słyszących na płycie DVD w Polskim Języku Migowym

  W związku z powyższym przypominamy o konieczności bardzo pilnego potwierdzania odbioru podręczników w aplikacji. Należy również zwrócić uwagę na prawidłowość wypełniania arkusza zamówień uzupełniających, aby nie dublować zamówień złożonych wcześniej.

   

  Źródło: www.kuratorium.lublin.pl  « powrót