• 20 mln zł dla szkolnych bibliotek

  Celem programu jest doposażenie bibliotek szkolnych w książki o tematyce bliskiej współczesnym doświadczeniom uczniów w poznawaniu i rozumieniu otaczającego świata oraz książki wybrane przez samych uczniów – atrakcyjnych dla nich, jednocześnie służące do realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.

  Wśród celów programu wymieniono także: urozmaicanie realizacji programów nauczania przez zapewnienie uczniom atrakcyjnej oferty lekcji bibliotecznych, rozwijanie samorządności uczniowskiej przez umożliwienie uczniom wpływu na kształtowanie księgozbioru biblioteki szkolnej oraz rozwijanie współpracy bibliotek szkolnych z bibliotekami publicznymi.

  Zwiększenie kwoty przeznaczonej w tegorocznym budżecie państwa na realizację programu "Książki naszych marzeń" umożliwia zwiększenie kwot dotacji, o jakie będą mogły ubiegać się szkoły. Zgodnie z obecną wersją projektu kwota dotacji ma wynieść:

  • dla szkół małych (do 70 uczniów) - 1000 zł,
  • dla szkół średnich (od 71 do 170 uczniów) - 1300 zł,
  • dla szkół dużych (powyżej 171 uczniów) - 2170 zł.

  Program wymaga od samorządów jako organów prowadzących szkoły 20 % wkładu własnego.

   

  Źródło: www.oswiata.abc.com.pl  « powrót