• Nauczyciele przedszkolni ze znajomością języka obcego do 2020 roku

    Od września 2014 r. zmianie uległa podstawa programowa wychowania przedszkolnego. Polega ona m.in. na dodaniu nowego obszaru „Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym”. Jej celem jest wprowadzenie obowiązkowej, bezpłatnej nauki języka obcego dla wszystkich przedszkolaków.

     

    Obowiązek nauki nowożytnego języka obcego wprowadzony zostanie od 1 września 2015 r. w stosunku do dzieci pięcioletnich, a od 1 września 2017 r. w stosunku do wszystkich dzieci w przedszkolu. W związku z tym przepisy przewidują, że do 31 sierpnia 2020 r. nauczyciele przedszkolni legitymujący się świadectwem znajomości języka obcego co najmniej na poziomie B2, mogą prowadzić zajęcia językowe bez konieczności kończenia studiów podyplomowych lub kursu kwalifikacyjnego z zakresu wczesnego nauczania danego języka obcego.


    Źródło: www.serwisy.gazetaprawna.pl    « powrót