• 6 latki pozostaną w przedszkolu?

    Projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty zakłada, że rodzice będą mogli odroczyć pójście 6 – latka do szkoły bez konieczności przedstawiana opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej. Pójście 6 – latka do szkoły odraczałby dyrektor na wniosek rodziców. W tym roku do szkoły trafi bardzo duża liczba dzieci młodszych, a szkoły są na to nieprzygotowane. Innym argumentem przemawiającym za słusznością takiego rozwiązania była bardzo duża liczba orzeczeń poradni psychologiczno – pedagogicznych ws. odroczenia obowiązku szkolnego 6 – latków.

     

    Źródło: www.oswiata.abc.com.pl    « powrót