Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.    
Akademia Bambino
Placówki wsparcia dziennego mają czas do 30 czerwca na przystosowanie się do nowych wymogów

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadziła zmiany w organizacji świetlic, zrównując je niemal z placówkami oświatowymi. Oznaczało to, że aby otrzymać zezwolenie na prowadzenie placówki, trzeba spełnić bardzo restrykcyjne wymogi sanitarne, budowlane, a także przeciwpożarowe. Większość placówek prowadzonych w formie świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych znajduje się w lokalach, które nie są w stanie sprostać warunkom niezbędnym do otrzymania pozytywnych opinii straży pożarnej i inspekcji sanitarnej.

 

W październiku 2012 r. Senat przygotował projekt ustawy, który umożliwił powyższym placówkom działanie na dotychczasowych zasadach przez następnme dwa lata. Uchwalona pod koniec 2012 r. nowelizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej stanowiła, że zarówno samorządy, jak i podmioty niepubliczne prowadzące placówki opiekuńczo – wychowawcze wsparcia dziennego mają czas na dostosowanie się do nowych przepisów do końca 2014 r.

 

Okazało się jednak, że większość świetlic nie będzie w stanie spełnić ustawowych wymogów. Zdecydowano zatem w kolejnej nowelizacji ustawy (uchwalonej w drugiej połowie zeszłego roku) - wprowadzić przepisy umożliwiające utrzymanie istniejących już placówek. Te z nich, które powstały przed 1 stycznia 2012 r. nie muszą spełniać nowych wymagań lokalowych i sanitarnych. Te placówki w obecnym kształcie mogą funkcjonować nie dłużej niż do 30 czerwca 2015 roku. Do tego czasu muszą w taki sposób zorganizować placówkę, aby zapewniała dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki pobytu. Dotyczy to placówek niepublicznych.

 

To, czy warunki te zostały zapewnione, sprawdza wójt. Oznacza to, że placówki te mają czas do końca czerwca, aby – w porozumieniu z samorządem gminnym – przystosować placówkę do wymagań, jakie postawi samorząd. Jeżeli wójt nie stwierdzi, że placówka zapewnia dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki pobytu, wówczas ulegnie ona likwidacji.

 

Z kolei placówki publiczne, prowadzone przez samorządy, powstałe przed 1 stycznie 2012 r., obowiązywał trzyletni okres przejściowy. Podobnie było w przypadku placówek, które powstały po 1 stycznia 2012 r. i przed 19 września 2014 r. (czyli po wejściu ustawy w życie, ale przed ostatnią nowelizacją), zarówno publicznych, jak i niepublicznych.

 

Natomiast placówki które powstały po 19 września 2014 r. - publiczne i niepubliczne - obowiązują przepisy sprzed wejścia w życie ostatniej nowelizacji. Oznacza to, że od 5 września br. będą musiały spełniać nowe wymagania.

 

Źródło: www.serwisy.gazetaprawna.pl« powrót

Wpisz poprawnie swój adres e-mail
Jesteś już zapisany na nasz newsletter

Partnerzy:
Moje BambinoZegar SłonecznyAlter EdukacjaInstytut Komeńskiego
Partner medialny:
wychowanie w przedszklu
Valid XHTML 1.0 Transitional