Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.    
Akademia Bambino
51 mln PLN na wyprawkę szkolną 2015 / 2016

Szacuje się, że w 2015 r. 213,3 tys. uczniów, w tym 91,6 tys. posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, zostanie objętych rządowym programem „Wyprawka Szkolna”.

W zależności od klasy wartość dofinansowania wynosi od 225 zł do 450 zł, zaś w przypadku zakupu podręczników do kształcenia specjalnego kwota ta może sięgnąć nawet 770 zł.

Dofinansowanie zostanie skierowane do 3 grup uczniów:

  • najmłodszych uczestników edukacji szkolnej – uczniów klas trzecich szkoły podstawowej oraz klas trzecich ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia;
  • uczniów, którzy kontynuują naukę według nowej podstawy programowej na poziomie klasy czwartej technikum;
  • wszystkich uczniów niepełnosprawnych, z wyjątkiem uczniów niewidomych, dla których podręczniki zapewniono w odrębnym trybie.

O pomoc ubiegać się mogą:

  • uczniowie pochodzący z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 574 zł;
  • uczniowie pochodzący z rodzin niespełniających kryterium dochodowego na podstawie decyzji dyrektora szkoły, uwzględniającej lokalne warunki ekonomiczne i społeczne (np. ciężka choroba, wielodzietność, przemoc, alkoholizm, narkomania w rodzinie);
  • uczniowie niepełnosprawni bez względu na dochód.

Podstawą do skorzystania z pomocy przez uczniów niepełnosprawnych jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. W przypadku uczniów spełniających kryterium dochodowe należy przedłożyć zaświadczenie o dochodach lub zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych. Dopuszcza się również złożenie oświadczenia o dochodach. Rodziny, które przekraczają kryterium dochodowe zamiast zaświadczenia o dochodach składają uzasadnienie do otrzymania pomocy.

Wnioski o przyznanie pomocy finansowej, należy składać do dyrektora szkoły. Zwrot pieniędzy następuje po przedłożeniu dowodu zakupu lub oświadczenia o dokonanym zakupie.

 

Źródło: www.men.gov.pl« powrót

Wpisz poprawnie swój adres e-mail
Jesteś już zapisany na nasz newsletter

Partnerzy:
Moje BambinoZegar SłonecznyAlter EdukacjaInstytut Komeńskiego
Partner medialny:
wychowanie w przedszklu
Valid XHTML 1.0 Transitional