Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.    
Akademia Bambino
Kryterium dochodowe w programie "Wyprawka Szkolna" wynosi 574 PLN

Dofinansowaniem z programu „Wyprawka Szkolna” objęci zostaną uczniowie:

  • III klasy szkoły podstawowej,
  • II klasy ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
  • IV klasy technikum,
  • uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Kryterium dochodowe, wynoszące 574 PLN, ustalane jest na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Tylko na podstawie przepisów tej ustawy może być obliczany dochód na członka rodziny do programu „Wyprawka szkolna”. Zgodnie z powyższą ustawą za dochody członków rodziny uważa się dochody osiągnięte w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy oraz zmiany w sytuacji dochodowej stanowiące utratę i uzyskanie dochodu w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych. Oznacza to, że w roku bieżącym rokiem kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy jest rok 2013.

Stosowanie przez szkoły innych zasad wyliczania dochodu będzie rodzić nieprawidłowości w realizacji programu, które skutkować mogą nieprzyznaniem dotacji niektórym osobom.

Pomoc udzielona może być uczniom z rodzin, które nie spełniają kryterium dochodowego, a którzy ze względu na uzasadnione przypadki i indywidualną sytuację życiową rodziny wymagają takiej pomocy. Uzasadnieniem może być m.in. sieroctwo, bezdomność, ciężka choroba, przemoc w rodzinie, alkoholizm, narkomania i zdarzenia losowe.

Pomoc w ramach "Wyprawki szkolnej" przyznawana będzie na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych. Złożyć go może także nauczyciel, pracownik socjalny lub sam uczeń, o ile jest pełnoletni. Wniosek złożyć trzeba do dyrektora szkoły, do której będzie w nowym roku szkolnym (2015/2016) uczęszczać uczeń. Terminy składania wniosków ustalają odpowiednio: wójt, burmistrz lub prezydent miasta, a także minister kultury (dot. szkół muzycznych, plastycznych i baletowych) oraz minister rolnictwa (dot. szkół rolniczych).

Szacuje się, że w roku szkolnym 2015/2016 z programu "Wyprawka Szkolna" będzie mogło skorzystać ok. 231,3 tys. uczniów, w tym ok. 91,6 tys. z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Na realizację programu w roku szkolnym 2015/2016 przeznaczono 51 mln PLN z budżetu państwa. Środki na realizację programu są przekazywane gminom w dwóch transzach - pierwsza transza - do 31 lipca 2015 r., druga - do 30 września 2015 r.

Niezależnie od programu "Wyprawka szkolna", uczniowie klas  I, II i IV szkoły podstawowej oraz I klasy gimnazjum będą korzystać z darmowych podręczników będących własnością szkół.

 

źródło: www.prawo.rp.pl« powrót

Wpisz poprawnie swój adres e-mail
Jesteś już zapisany na nasz newsletter

Partnerzy:
Moje BambinoZegar SłonecznyAlter EdukacjaInstytut Komeńskiego
Partner medialny:
wychowanie w przedszklu
Valid XHTML 1.0 Transitional