Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.    
Akademia Bambino
Nawet 670 mln PLN na Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa jest odpowiedzią na bardzo niski poziom czytelnictwa wśród Polaków. Ideą programu jest promowanie czytania wśród najmłodszych dzieci.

Program realizowany będzie w latach 2016 – 2020. Składa się z trzech priorytetów.

 • Pierwszym jest zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. Na ten cel przewidziano 135 mln zł z budżetu państwa w ciągu 5 lat.
 • Drugim priorytetem jest poprawienie infrastruktury bibliotek. Na ten cel przewidziano 150 mln zł z budżetu państwa w ciągu 5 lat.
 • Trzecim priorytetem jest rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, poprzez zakup nowości wydawniczych. Na ten cel zostanie przeznaczone 150 mln zł w okresie 5 lat.

W przypadku trzeciego priorytetu, dofinansowaniem na zakup książek objęte będą: szkoły publiczne, szkoły niepubliczne, szkoły, zespoły szkół i szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych działające w ramach Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za granicą. O dofinansowanie starać się mogą również publiczne i niepubliczne biblioteki pedagogiczne. Warunkiem przyznania wsparcia będzie co najmniej 20 proc. wkładu własnego.

Wysokość środków przyznanych szkołom na zakup książek będzie zależeć od liczby uczniów. Maksymalne wyniesie:

 • 2480 zł (do 70 uczniów),
 • 4 tys. zł (od 71 do 170 uczniów),
 • 12 tys. zł (powyżej 170 uczniów).

W przypadku szkolnych punktów konsultacyjnych wysokość przyznanych środków wynosić będzie:

 • 1,6 tys. zł (do 70 uczniów),
 • 2,5 tys. zł (od 71 do 170 uczniów)
 • 4,5 tys. zł (powyżej 170 uczniów).

Na realizację zadań programu przeznaczone zostanie 435 mln zł z budżetu państwa – po 87 mln w każdym roku. Dodatkowo samorządy, zainteresowane udziałem, będą musiały dołożyć wkład własny o wartości 231 mln zł.

 

Źródło: www.oswiata.abc.com.pl« powrót
Wpisz poprawnie swój adres e-mail
Jesteś już zapisany na nasz newsletter

Zgoda jest wymagana
Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na podany adres e-mail/numer telefonu komórkowego informacji handlowej od spółki Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. K. oraz wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego.
Obowiązek informacyjny
Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako :”r.o.d.o.” informujemy, iż:
 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest …spółka Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Granicznej 46,dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta rejestrowe pod nr KRS 0000492823 , NIP 725-193-34-48.
 • W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: abi@mojebambino.pl.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • marketingowym Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) r.o.d.o.;
  • przesyłania informacji handlowej, w tym realizacji usługi Newsletter pod warunkiem wyrażenia odpowiedniej zgody (art. 6 ust. 1 lit a) r.o.d.o.).
 • Dane osobowe będą przetwarzane do czasu realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub do momentu ewentualnego odwołania przez Panią/Pana zgody, a następnie przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych.
 • Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane tylko podmiotom, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Żądania praw podmiotów danych również można zgłaszać pod adresem e-mail: odwolania_zgody@mojebambino.pl.
 • Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy r.o.d.o.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów, dla których zostały pobrane.

Partnerzy:
Moje BambinoZegar SłonecznyAlter EdukacjaInstytut Komeńskiego
Partner medialny:
wychowanie w przedszklu
Valid XHTML 1.0 Transitional