Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.    
Akademia Bambino
Zmiany w zakresie oceny pracy nauczyciela
 
 
"Oceny pracy dyrektora będzie dokonywał organ nadzoru w porozumieniu z organem prowadzącym

Nowy projekt wprowadza zmiany w zakresie oceny pracy dyrektora szkoły oraz osoby, której czasowo powierzono obowiązki dyrektora. Zmiany ta są konsekwencją nowelizacji art. 6a ust. 6 Karty Nauczyciela. Dotychczas oceny pracy dyrektora dokonywał organ prowadzący w porozumieniu z organem nadzoru pedagogicznego. Nowe przepisy wskazują, że ocenę pracy będzie ustalał organ nadzoru pedagogicznego działający w porozumieniu z organem prowadzącym. Zmiana wydaje się pozorna, niemniej jednak można odnieść wrażenie ustawodawca akcentuje w ten sposób większą rolę organu nadzoru pedagogicznego w procedurze oceny pracy dyrektora.

Odpis karty oceny pracy do akt osobowych nauczyciela

Nowe rozporządzenie określa treść karty oceny pracy, która jednak nie odbiega od dotychczasowych regulacji. Wprowadzono natomiast nowy przepis, zgodnie z którym odpis oceny pracy powinien być włączony do akt osobowych nauczyciela. Oryginał oceny należy natomiast wręczyć nauczycielowi. Wynika z tego, że dyrektor będzie musiał sporządzić kartę oceny pracy w 2 egzemplarzach.

W pozostałej części nowe rozporządzenie odpowiada dotychczasowemu stanowi prawnemu, a nieliczne zmiany mają charakter porządkujący, m.in. usunięcie zapisów o zakładach kształcenia nauczycieli, które zostały zlikwidowane z dniem 1 października 2016 r. oraz modyfikacje kryteriów oceny dyrektora."

 

Źródło:

https://www.portaloswiatowy.pl/projekty-aktow-prawnych-dla-oswiaty/zmiany-w-procedurze-oceny-pracy-nauczyciela-13396.html

 « powrót
Wpisz poprawnie swój adres e-mail
Jesteś już zapisany na nasz newsletter

Zgoda jest wymagana
Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na podany adres e-mail/numer telefonu komórkowego informacji handlowej od spółki Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. K. oraz wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego.
Obowiązek informacyjny
Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako :”r.o.d.o.” informujemy, iż:
 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest …spółka Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Granicznej 46,dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta rejestrowe pod nr KRS 0000492823 , NIP 725-193-34-48.
 • W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: abi@mojebambino.pl.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • marketingowym Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) r.o.d.o.;
  • przesyłania informacji handlowej, w tym realizacji usługi Newsletter pod warunkiem wyrażenia odpowiedniej zgody (art. 6 ust. 1 lit a) r.o.d.o.).
 • Dane osobowe będą przetwarzane do czasu realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub do momentu ewentualnego odwołania przez Panią/Pana zgody, a następnie przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych.
 • Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane tylko podmiotom, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Żądania praw podmiotów danych również można zgłaszać pod adresem e-mail: odwolania_zgody@mojebambino.pl.
 • Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy r.o.d.o.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów, dla których zostały pobrane.

Partnerzy:
Moje BambinoZegar SłonecznyAlter EdukacjaInstytut Komeńskiego
Partner medialny:
wychowanie w przedszklu
Valid XHTML 1.0 Transitional