• Zapraszamy na szkolenie ?Jak założyć żłobek, przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego"

  Szkolenie obejmować będzie następującą tematykę:
  •    podstawy prawne, m. in. ustawa oświatowa, rozporządzenie w sprawie innych form wychowania przedszkolnego, ustawa o opiece nad dziećmi do lat 3 z rozporządzeniami wykonawczymi, przepisy sanepid i p.poż.;
  •    proces tworzenia placówki dla dzieci – od pomysłu do realizacji - krok po kroku (terminy, wymogi, wyposażenie, personel, itp.);
  •    organizacja pracy;
  •    program rozwoju placówki;
  •    źródła finansowania (tj. dotacje celowe z budżetu gminy,  dofinansowanie ze środków unijnych – EFS, ARiMR);
  •    planowane zmiany prawne w sposobie finansowania edukacji przedszkolnej.
  Uczestnicy otrzymają pakiet materiałów zawierający informacje niezbędne do założenia placówki edukacyjnej oraz wyciąg najważniejszych aktów prawnych.

  Koszt szkolenia: 300 zł (zawiera przekąskę w przerwie kawowej)
  Termin: 28 listopada 2012r, w godz. 10.00 – 15.00
  Miejsce: Warszawa, ul. Myśliwiecka 9, Centrum Sportu AGRYKOLA


  Kontakt telefoniczny: 665 375 595
  Karta zgłoszenia dostępna na stronie www.przedszkolezlobek.pl
  Zgłoszenia prosimy przesyłać pod adres: a.magierowska@zegarsloneczny.pl

  Pobierz zaproszenie!  « powrót