Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.    
Akademia Bambino
Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Czudcu k. Rzeszowa

Już 2 marca, w Czudcu, odbędzie się bezpłatna konferencja dotycząca programu „Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I–III szkół podstawowych”. Jej organizatorami są Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli i uznane na rynku edukacyjnym firmy Young Digital Planet oraz Moje Bambino.


Propozycja uczestnictwa w konferencji jest skierowana do dyrektorów szkół podstawowych, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, pedagogów i psychologów szkolnych, a także do przedstawicieli organów prowadzących szkoły. Udział w konferencji ma na celu wprowadzenie uczestników we wszelkie kwestie konieczne do wdrożenia metod skutecznej, zindywidualizowanej pracy z uczniem. Obok wykładów teoretycznych przedstawione zostaną także praktyczne instrukcje dotyczące np. prawidłowego pisania wniosków uczestnictwa w programie. Dodatkowym atutem każdej konferencji są seminaria metodyczne prowadzone przez znane i cenione autorytety naukowe.


Wszystkie osoby, które wezmą udział w spotkaniu, będą mogły skorzystać z oferty stoisk informacyjnych usytuowanych we foyer sali konferencyjnej. Będą one dedykowane poszczególnym rodzajom zajęć szkolnych, które placówki będą realizowały w ramach projektu.
 

Termin: 2 marca 2012 r.

Miejsce: Ośrodek Edukacji Nauczycieli i Pracowników Administracji Samorządowej
w Czudcu, ul. Rzeszowska 82

Harmonogram konferencji:

9:00-9:45 Rejestracja Uczestników
9:45-10:00 Uroczyste rozpoczęcie konferencji – Krystyna Wróblewska, Dyrektor Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli
10:00-10:40 Prezentacja projektu: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I–III szkół podstawowych – Natalia Franczak, Moje Bambino
10:40-11:10 Indywidualizacja procesu nauczania dzieci szkół podstawowych w klasach I–III z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Doposażenie bazy dydaktycznej, przesłanki cross-financingu określone w Zasadach finansowania POKL – Zofia Domaradzka-Grochowalska, Young Digital Planet SA
11:10-11:50 Innowacyjne formy wsparcia dzieci z  trudnościami arytmetycznymi i/lub z  trudnościami w zakresie nauki czytania i pisania – Sebastian Wasiołka, Young Digital Planet SA
11:50-12:25 Przerwa kawowa
Podczas przerwy:
Na stoisku Young Digital Planet pokaz premierowych multimedialnych programów edukacyjnych
Na stoisku Moje Bambino pokaz wykorzystania pomocy dydaktycznych
12:25-12:55 Jak organizować pomoc psychologiczno-pedagogiczną w  szkole i  placówce, ze szczególnym uwzględnieniem ucznia zdolnego – Dariusz Miziołek, PCEN Rzeszów
12:55-13:25 Premiera programu multimedialnego eduSensus Uczeń zdolny – Zofia Domaradzka-Grochowalska, Young Digital Planet SA
13:25-14:45 Aktywna pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Narzędzia i metody do badania ukierunkowanej obserwacji dziecka – Wojciech Brejnak, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
14:45-15:00 Zakończenie konferencji

Rejestracja

Informacji na temat konferencji udziela Dariusz Miziołek (tel. 664 950 065 lub 693 524 121).
Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest wysłanie Karty Zgłoszenia (pobierz) pod adres: dmiziolek@pcen.pl.

W przypadku braku wolnych miejsc i zawieszenia rekrutacji, na stronie www.pcen.pl w zakładce aktualności zostanie zamieszczony stosowny komunikat.

 

Liczba miejsc ograniczona.
Decyduje kolejność zgłoszeń.« powrót
Wpisz poprawnie swój adres e-mail
Jesteś już zapisany na nasz newsletter

Zgoda jest wymagana
Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na podany adres e-mail/numer telefonu komórkowego informacji handlowej od spółki Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. K. oraz wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego.
Obowiązek informacyjny
Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako :”r.o.d.o.” informujemy, iż:
 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest …spółka Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Granicznej 46,dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta rejestrowe pod nr KRS 0000492823 , NIP 725-193-34-48.
 • W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: abi@mojebambino.pl.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • marketingowym Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) r.o.d.o.;
  • przesyłania informacji handlowej, w tym realizacji usługi Newsletter pod warunkiem wyrażenia odpowiedniej zgody (art. 6 ust. 1 lit a) r.o.d.o.).
 • Dane osobowe będą przetwarzane do czasu realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub do momentu ewentualnego odwołania przez Panią/Pana zgody, a następnie przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych.
 • Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane tylko podmiotom, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Żądania praw podmiotów danych również można zgłaszać pod adresem e-mail: odwolania_zgody@mojebambino.pl.
 • Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy r.o.d.o.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów, dla których zostały pobrane.

Partnerzy:
Moje BambinoZegar SłonecznyAlter EdukacjaInstytut Komeńskiego
Partner medialny:
wychowanie w przedszklu
Valid XHTML 1.0 Transitional