Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.    
Akademia Bambino
II Forum Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej

Współorganizatorzy:

Targi Kielce S. A.
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskieogo
Nowa Era
Moje Bambino
Agraf Sp. z. o. o
Epson
Świętokrzyski Oddział Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP


Patronat honorowy:
Polski Komitet Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP

Patronat medialny:
Wychowanie w Przedszkolu

 

Adresaci:
Dyrektorzy przedszkoli, nauczyciele przedszkoli, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele świetlic szkolnych, nauczyciele szkół niepublicznych, wizytatorzy, doradcy metodyczni, studenci uczelni pedagogicznych.

Termin:
29  marca 2012 r. (czwartek) − drugi dzień XVII Targów Edukacyjnych, godz. 9.00–16.00.

Miejsce:
Targi Kielce S. A. – Centrum Konferencyjne, Kielce, ul. Zakładowa 1.

Koordynator Forum:
Barbara Grzegorczyk, Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach,
e-mail: barbara.grzegorczyk@scdn.pl

 

Program:
Część plenarna: Sala CK1 w Centrum Konferencyjnym.

8.00−9.00 Część organizacyjna – rejestracja uczestników, odbiór identyfikatorów, kart parkingowych, materiałów konferencyjnych i kwestionariuszy konkursowych.
8.50–9.10 Występ dzieci z Zespołu Szkoły Podstawowej nr 2 Przedszkola i Gimnazjum w Zagnańsku pt. Czarownice z Łysej Góry.
9.10–9.25 Rozpoczęcie Forum − Jacek Wołowiec, dyrektor ŚCDN; Bożena Staniak − Wiceprezes Zarządu Targów Kielce, Barbara Grzegorczyk, Pracownia Doskonalenia Kadry Kierowniczej i Doradztwa Metodycznego ŚCDN.
9.25–10.25 Matematyka jako fundament edukacji w szkole podstawowej −  prof. Milan Hejny – profesor zwyczajny matematyki oraz edukacji matematycznej na Uniwersytecie Karola w Pradze.
10.25–10.40 Style pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej a monitoring podstawy programowej − Anna Karniej – dyrektor wydawniczy Wydawnictwa Nowa Era.
10.40–10.55 Odkryję cały świat, czyli interaktywne zabawy z tablicą Interwrite Dual Board – Barbara Stasiak, AGRAF.
10.55–11.25 Po owocach ich poznacie, czyli praca z dzieckiem w Laboratorium Edukacyjno-Twórczym Wyspa Odkryć − Marian Chwastniewski – założyciel i prezes  Stowarzyszenia Edukacyjno-Twórczego Wyspa w Sopocie.
11.25–11.40 Propozycje nowych rozwiązań edukacyjnych dla nauczyciela i ucznia w ofercie Moje Bambino – Natalia Franczak, Moje Bambino.
11.40–12.10 Łejerska pedagogika, czyli koncepcja szkoły autorskiej − Jerzy Hamerski – autor programu.
12.10–13.00 Przerwa

  

Część warsztatowa  14.15–15.50
I.
Pedagogika Daltońska w przedszkolu i w szkole − Katarzyna Dryjas − dyrektor Przedszkola Publicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim, prezes Oddziału Świętokrzyskiego Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP; Anna Wróbel − dyrektor Przedszkola nr 31 w Warszawie, prezes Polskiego Komitetu Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP.
Sala E1 w Pawilonie E.

II.
Techniki Freineta w przedszkolu − Beata Staniczek, nauczyciel − Miejskie Przedszkole nr 32 w Katowicach, wiceprzewodnicząca PSAPCF – region Katowice, doradca metodyczny wychowania przedszkolnego, Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach.
Sala G2 w Pawilonie G.

III. Jak radośnie i kolorowo nauczać matematyki w szkole i w przedszkolu metodą Numicon − Mirosława Matczak, konsultant ds. wychowania przedszkolnego, Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi.
Sala CK2, Centrum Konferencyjne.

IV. Jak pracować z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych − Danuta Krala, Dorota Palicka, nauczycielki − Miejskie Przedszkole nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach.
Sala G3 w Pawilonie G.

V. Z wizytą w czarodziejskiej krainie muzyki − Bożena Forma, Marzena Kopeć − Firma Szkoleniowa INTEGRO s.c. w Katowicach.
Sala G1w Pawilonie G.

VI. Od A do Z, czyli jak uczyć poprzez aktywność i zabawę − Małgorzata Pawłowska – wicedyrektor Szkoły Didasko, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej.
Sala w pawilonie G.

VII. Droga do przedsiębiorczości: Przedsiębiorczość od przedszkola do szkoły wyższej − przedstawiciele delegacji Centralnej Finlandii.
Sala E2 w Pawilonie E.

15.50−16.00 Zakończenie Forum. Sala CK1.


Seminaria: Uczenie się przez doświadczanie – przykłady dobrych praktyk
10.30–12.00 Jak podwoić badania komercyjne na twoim uniwersytecie I stworzyć nowe fimy typu spin-off – przedstawienie przykładu oraz interaktywnego, systemowego rozwiązywania problemu) - przedstawiciele delegacji Centralnej Finlandii.
Sala  E2 w Pawilonie E.

12.00−13.00 Przerwa

13.00−14.00

 • Dobry początek to połowa roboty, czyli jak przygotować zajęcia doświadczalne z dzieckiem − Marian Chwastniewski − Stowarzyszenie Twórcze i Edukacyjne WYSPA – SOPOT. Sala CK1 – Centrum Konferencyjne.
 • Szkoła to jest teatr − metody pracy z dziećmi w nauczaniu elementarnym w szkole Łejery − Jerzy Hamerski, twórca programu Szkoły Podstawowej Łejery w Poznaniu. Sala E1w Pawilonie E.
 • Życzliwość, współpraca, otwartość na zmianę  − drogą do sukcesu przedszkola − Zofia Dulęba −  dyrektor Przedszkola Samorządowego im. Jana Pawła II w Suchedniowie. Sala E2 w Pawilonie E.

14.00−14.15 Przerwa

 

Zarejestruj się!« powrót
Wpisz poprawnie swój adres e-mail
Jesteś już zapisany na nasz newsletter

Zgoda jest wymagana
Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na podany adres e-mail/numer telefonu komórkowego informacji handlowej od spółki Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. K. oraz wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego.
Obowiązek informacyjny
Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako :”r.o.d.o.” informujemy, iż:
 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest …spółka Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Granicznej 46,dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta rejestrowe pod nr KRS 0000492823 , NIP 725-193-34-48.
 • W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: abi@mojebambino.pl.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • marketingowym Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) r.o.d.o.;
  • przesyłania informacji handlowej, w tym realizacji usługi Newsletter pod warunkiem wyrażenia odpowiedniej zgody (art. 6 ust. 1 lit a) r.o.d.o.).
 • Dane osobowe będą przetwarzane do czasu realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub do momentu ewentualnego odwołania przez Panią/Pana zgody, a następnie przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych.
 • Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane tylko podmiotom, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Żądania praw podmiotów danych również można zgłaszać pod adresem e-mail: odwolania_zgody@mojebambino.pl.
 • Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy r.o.d.o.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów, dla których zostały pobrane.

Partnerzy:
Moje BambinoZegar SłonecznyAlter EdukacjaInstytut Komeńskiego
Partner medialny:
wychowanie w przedszklu
Valid XHTML 1.0 Transitional