Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.    
Akademia Bambino
Więcej środków Europejskiego Funduszu Społecznego na żłobki i instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

         

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej poinformował
o zwiększeniu alokacji na konkurs nr DWF_1.5_2_2012
pt. „Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego”.


Na projekty wybrane w ramach konkursu przeznaczono dodatkowe 37 mln zł,
co po zsumowaniu z podstawową alokacją daje kwotę 87 mln zł.


W związku ze zwiększeniem alokacji oraz oszczędnościami, które zostały wygenerowane
w ramach poprzedniego konkursu realizowanego w ramach Działania 1.5 PO KL,
MPiPS podejmie negocjacje z kolejnymi Wnioskodawcami znajdującymi się na liście rankingowej projektów,
które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną w ramach konkursu nr DWF_1.5_2_2012.


Dofinansowanie w konkursie otrzymują projekty, które zakładają:
 

  • wdrażanie i upowszechnianie rozwiązań służących godzeniu życia zawodowego                                                                  i rodzinnego oraz wspierających powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci poprzez: wsparcie tworzenia i funkcjonowania żłobków oraz klubów dziecięcych; wsparcie usług
    świadczonych przez dziennego opiekuna,

 

  • upowszechnianie idei równych szans, w tym m.in. poprzez organizowanie ogólnopolskich kampanii informacyjno-promocyjnych z wykorzystaniem  dostępnych środków masowego przekazu oraz nowoczesnych metod komunikacji,
    identyfikację i promocję najlepszych praktyk oraz prowadzenie działalności informacyjno-doradczej  w obszarze równego dostępu do zatrudnienia.

 

Instytucja Pośrednicząca podejmie negocjacje z 49 Wnioskodawcami (pozycja na liście rankingowej: 47-96) w ramach 1-szego typu operacji oraz z 1 Wnioskodawcą (pozycja 3 na liście rankingowej) w ramach 2-giego typu operacji.

 

Źródło: http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/fundusze-europejskie/art,6285,wiecej-srodkow-europejskiego-funduszu-spolecznego-na-zlobki-i-instytucje-opieki-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3.html
 « powrót

Wpisz poprawnie swój adres e-mail
Jesteś już zapisany na nasz newsletter

Partnerzy:
Moje BambinoZegar SłonecznyAlter EdukacjaInstytut Komeńskiego
Partner medialny:
wychowanie w przedszklu
Valid XHTML 1.0 Transitional