Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.    
Akademia Bambino
Więcej środków Europejskiego Funduszu Społecznego na żłobki i instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

         

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej poinformował
o zwiększeniu alokacji na konkurs nr DWF_1.5_2_2012
pt. „Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego”.


Na projekty wybrane w ramach konkursu przeznaczono dodatkowe 37 mln zł,
co po zsumowaniu z podstawową alokacją daje kwotę 87 mln zł.


W związku ze zwiększeniem alokacji oraz oszczędnościami, które zostały wygenerowane
w ramach poprzedniego konkursu realizowanego w ramach Działania 1.5 PO KL,
MPiPS podejmie negocjacje z kolejnymi Wnioskodawcami znajdującymi się na liście rankingowej projektów,
które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną w ramach konkursu nr DWF_1.5_2_2012.


Dofinansowanie w konkursie otrzymują projekty, które zakładają:
 

 • wdrażanie i upowszechnianie rozwiązań służących godzeniu życia zawodowego                                                                  i rodzinnego oraz wspierających powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci poprzez: wsparcie tworzenia i funkcjonowania żłobków oraz klubów dziecięcych; wsparcie usług
  świadczonych przez dziennego opiekuna,

 

 • upowszechnianie idei równych szans, w tym m.in. poprzez organizowanie ogólnopolskich kampanii informacyjno-promocyjnych z wykorzystaniem  dostępnych środków masowego przekazu oraz nowoczesnych metod komunikacji,
  identyfikację i promocję najlepszych praktyk oraz prowadzenie działalności informacyjno-doradczej  w obszarze równego dostępu do zatrudnienia.

 

Instytucja Pośrednicząca podejmie negocjacje z 49 Wnioskodawcami (pozycja na liście rankingowej: 47-96) w ramach 1-szego typu operacji oraz z 1 Wnioskodawcą (pozycja 3 na liście rankingowej) w ramach 2-giego typu operacji.

 

Źródło: http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/fundusze-europejskie/art,6285,wiecej-srodkow-europejskiego-funduszu-spolecznego-na-zlobki-i-instytucje-opieki-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3.html
 « powrót
Wpisz poprawnie swój adres e-mail
Jesteś już zapisany na nasz newsletter

Zgoda jest wymagana
Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na podany adres e-mail/numer telefonu komórkowego informacji handlowej od spółki Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. K. oraz wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego.
Obowiązek informacyjny
Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako :”r.o.d.o.” informujemy, iż:
 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest …spółka Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Granicznej 46,dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta rejestrowe pod nr KRS 0000492823 , NIP 725-193-34-48.
 • W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: abi@mojebambino.pl.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • marketingowym Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) r.o.d.o.;
  • przesyłania informacji handlowej, w tym realizacji usługi Newsletter pod warunkiem wyrażenia odpowiedniej zgody (art. 6 ust. 1 lit a) r.o.d.o.).
 • Dane osobowe będą przetwarzane do czasu realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub do momentu ewentualnego odwołania przez Panią/Pana zgody, a następnie przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych.
 • Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane tylko podmiotom, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy r.o.d.o.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów, dla których zostały pobrane.

Partnerzy:
Moje BambinoZegar SłonecznyAlter EdukacjaInstytut Komeńskiego
Partner medialny:
wychowanie w przedszklu
Valid XHTML 1.0 Transitional