Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.    
Akademia Bambino
Przybywa miejsc w żłobkach !

         Rocznie na politykę rodziną rząd wydaje 34 mld zł. Minister poinformował, iż  między rokiem 2011 a 2012 r. przybyło 355 placówek opieki nad dziećmi.  W sumie jest ich już 926. Dla porównania w roku poprzednim placówek tych było tylko 571. Liczba miejsc w placówkach wzrosła o 7835 miejsc. Dla porównania liczba miejsc w roku 2011 wynosiła  32 053, a w roku 2012 już 39 888. Jest to największy wzrost w tej dekadzie. W 2012 roku przeznaczono na ten cel 508 mln zł.

        Minister przypomniał iż począwszy od 2011 r., jest realizowany Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH”. Poinformował, że ruszyła II edycja programu Maluch 2013.  Do rozdysponowania jest 20 mln zł plus 20 mln na dofinansowanie samorządów. Maksymalna kwota dotacji na dziecko  w żłobku wyniesie 1050 zł, w klubie dziecięcym 520 zł  a dla opiekuna dziennego kwota dotacji wyniesie 1050 zł. Wnioski można składać  do 7 sierpnia. Termin ogłoszenia wyników przewidziano na 12 września br.

     Minister Kosiniak-Kamysz przypomniał, że Prezydent Bronisław Komorowski podpisał 24 czerwca 2013 r. nowelizację tzw. ustawy żłobkowej. - Te zmiany przyniosą korzyści przede wszystkim rodzicom, którzy zechcą podjąć aktywność zawodową. Będą mogli skorzystać z różnych form opieki nad dzieckiem proponowanych w ustawie - powiedział minister Kosiniak-Kamysz.

           Najważniejszą zmianą jest zmniejszenie wkładu własnego gminy z 50 do 20 proc. kosztów realizacji zadania przy ubieganiu się o środki finansowe z budżetu państwa na utworzenie i funkcjonowanie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz rozszerzenie katalogu podmiotów, które mogą ubiegać się o takie dofinansowanie.

     Dotychczas jedynie gmina mogła ubiegać się o środki finansowe z budżetu państwa na utworzenie i funkcjonowanie instytucji opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3. Teraz będą to mogły robić również osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Zwiększony został także katalog podmiotów mogących zatrudniać dziennych opiekunów.


Źródło:http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/swiadczenia-rodzinne/art,6303,przybywa-miejsc-w-zlobkach.html
 « powrót
Wpisz poprawnie swój adres e-mail
Jesteś już zapisany na nasz newsletter

Zgoda jest wymagana
Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na podany adres e-mail/numer telefonu komórkowego informacji handlowej od spółki Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. K. oraz wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego.
Obowiązek informacyjny
Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako :”r.o.d.o.” informujemy, iż:
 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest …spółka Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Granicznej 46,dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta rejestrowe pod nr KRS 0000492823 , NIP 725-193-34-48.
 • W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: abi@mojebambino.pl.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • marketingowym Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) r.o.d.o.;
  • przesyłania informacji handlowej, w tym realizacji usługi Newsletter pod warunkiem wyrażenia odpowiedniej zgody (art. 6 ust. 1 lit a) r.o.d.o.).
 • Dane osobowe będą przetwarzane do czasu realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub do momentu ewentualnego odwołania przez Panią/Pana zgody, a następnie przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych.
 • Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane tylko podmiotom, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Żądania praw podmiotów danych również można zgłaszać pod adresem e-mail: odwolania_zgody@mojebambino.pl.
 • Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy r.o.d.o.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów, dla których zostały pobrane.

Partnerzy:
Moje BambinoZegar SłonecznyAlter EdukacjaInstytut Komeńskiego
Partner medialny:
wychowanie w przedszklu
Valid XHTML 1.0 Transitional