• Nabór wniosków Projekt Systemowy 9.1.1 - woj. świętokrzyskie

    Wnioski powinny być przygotowane w aktualnej wersji Generatora Wniosków Aplikacyjnych, w oparciu o ww. Zasady oraz  dokumenty programowe, m.in. Instrukcję wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach POKL, Zasady finansowania POKL i Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL, z uwzględnieniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn, obowiązującej w projektach POKL.

    Szczegółowe informacje oraz dokumentacja dotycząca projektu znajdują się na stronie internetowej Biura PO KL: www.pokl.sbrr.pl w zakładce projekty systemowe/ Przedszkola systemowe.

    Wnioski o dofinansowanie projektu można składać od dnia 14 października 2013 r. do 15 listopada 2013r., w godzinach od 7.30 do 15.30. W przypadku wniosków nadsyłanych pocztą lub przesyłką kurierską o przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do Sekretariatu Biura PO KL, ul. Jagiellońska 70, 25-956 Kielce.

    źródło:http://www.pokl.sbrr.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=89&subsub=233&menu=234&artykul=1637&akcja=artykul

    Jesteśmy do Państwa dyspozycji w zakresie:
     

    •             zapytań ogólnych dotyczących projektu,
    •             pomagamy w wypełnieniu dokumentacji projektowej,
    •             przyjeżdżamy do każdej placówki.


    SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

    Kierownik regionalny woj. świętokrzyskie:

    Mateusz Kociuba
    tel.: 667 622 034
    m.kociuba@mojebambino.pl
     
    Przedstawiciel handlowy:

    Hubert Sobierajski
    Starszy Przedstawiciel Handlowy
    tel.: 667 622 032
    h.sobierajski@mojebambino.pl

    Opiekunowie odpowiedzialni za projekt w Biurze Obsługi Klienta:

    Monika Jochan, tel.(42) 203 49 43, e-mail:
    m.jochan@mojebambino.pl

    Justyna Kuzańska, tel (42) 203 49 42, e-mail:
    j.kuzanska@mojebambino.pl

    Zapraszamy również na 90 minutowy warsztat teoretyczno - praktyczny dotyczący Projektu Systemowego 9.1.1, z którym przyjedziemy do wszystkich zainteresowanych Gmin i Placówek!

    Jak zapisać się na warsztat?

    •    Prześlij swoje dane oraz dane placówki na adres:  warsztatypws@mojebambino.pl
    •    Zadzwoń na infolinię:  801 577 544 lub  (42) 630 01 30
    •    Skontaktuj się z naszym przedstawicielem. Numery telefonów dostępne są na stronie www.mojebambino.pl
    w zakładce Kontakt
     

     

         « powrót