Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.    
Akademia Bambino

Formularz zgłoszeniowy na Integracja dla edukacji. Nowa podstawa programowa. Nauka kodowania i programowania w przedszkolu i w szkole podstawowej w Szczecinie (16 maja 2017 r.)

Data: 2017-05-16
Godzina 10:00
Adres:
Technopark POMERANIA, ul. Cyfrowa 4, Szczecin (Budynek F2)

                 * pola zaznaczone gwiazdką są obowiązkowe
Nie można dwa razy zapisać się na tę samą imprezę.
* E-mail:
Wpisz poprawnie swój adres e-mail
Taki e-mail już istnieje w bazie
Prosimy o dokładne sprawdzenie adresu e-mail,
ponieważ na niego otrzymają Państwo potwierdzenie rejestracji na wydarzenie.
* Imię:
Wpisz poprawnie swoje imię
* Nazwisko:
Wpisz poprawnie swoje nazwisko
Nauczany przedmiot:
Wpisz poprawnie przedmiot nauczania
* Nazwa placówki:
Wpisz poprawnie nazwę placówki
* Adres placówki:
Wpisz poprawnie adres placówki
* Kod pocztowy:
Wpisz poprawnie kod pocztowy
* Miasto:
Wpisz poprawnie nazwę miasta
* Województwo:
Zaznacz województwo
* Nip placówki:
Wpisz poprawnie nip placówki
* Telefon:
Wpisz poprawnie nr telefonu
Wszystkie zgody na przetwarzanie danych są wymagane, aby dokonać zapisu
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez spółkę Moje Bambino Sp.  z  o.o. Sp. K. w celu organizacji warsztatu.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym przez spółkę Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. K. w celach marketingowych, także w  przyszłości.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na podany powyżej adres e-mail informacji handlowej od spółki Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. K.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na podany powyżej numer telefonu komórkowego informacji handlowej od spółki Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. K. oraz wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego.
Obowiązek Informacyjny
 • Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Granicznej 46 dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta rejestrowe pod nr KRS 0000492823 , NIP 725-193-34-48.
 • Administrator w celu należytej ochrony danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z  którym można się kontaktować pod adresem e-mail: abi@mojebambino.pl
 • Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych prowadzone będzie w celu:
  • organizacji konferencji „V  Edycja Integracja dla Edukacji”; organizacji konferencji „Łatwe zadanie na TUPUTANIE”, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako: „r.o.d.o.”;
  • marketingowym Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) r.o.d.o.
  • przesyłania informacji handlowej, pod warunkiem wyrażenia odpowiedniej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) r.o.d.o.).
 • Pani/Pana dane osobowe będą udostępnione tylko podmiotom, którym Administrator ma obowiązek przekazać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa.
 • Dane osobowe przechowywyane będą przez okres realizacji konferencji „V Edycja Integracja dla Edukacji” z systematyczną kontrolą oceny ich dalszej przydatności.
 • Ma Pani/Pan prawo do:
  • dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  • przenoszenia danych;
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do uczestnictwa w  konferencji „V Edycja Integracja dla Edukacji”.
Wpisz poprawnie swój adres e-mail
Jesteś już zapisany na nasz newsletter

Zgoda jest wymagana
Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na podany adres e-mail/numer telefonu komórkowego informacji handlowej od spółki Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. K. oraz wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego.
Obowiązek informacyjny
Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako :”r.o.d.o.” informujemy, iż:
 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest …spółka Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Granicznej 46,dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta rejestrowe pod nr KRS 0000492823 , NIP 725-193-34-48.
 • W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: abi@mojebambino.pl.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • marketingowym Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) r.o.d.o.;
  • przesyłania informacji handlowej, w tym realizacji usługi Newsletter pod warunkiem wyrażenia odpowiedniej zgody (art. 6 ust. 1 lit a) r.o.d.o.).
 • Dane osobowe będą przetwarzane do czasu realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub do momentu ewentualnego odwołania przez Panią/Pana zgody, a następnie przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych.
 • Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane tylko podmiotom, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy r.o.d.o.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów, dla których zostały pobrane.

Partnerzy:
Moje BambinoZegar SłonecznyAlter EdukacjaInstytut Komeńskiego
Partner medialny:
wychowanie w przedszklu
Valid XHTML 1.0 Transitional