Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.    
Akademia Bambino
Zadania Sowy Mądrej Głowy

Cele ogólne:

 • Doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania figur geometrycznych.
 • Kształtowanie umiejętności klasyfikowania i segregowania według różnych cech klocków.
 • Kształtowanie umiejętności posługiwania się symbolami kodującymi cechy klocków
 • Doskonalenie umiejętności rozróżniania kierunków: góra, dół, prawo, lewo

Cele szczegółowe: Dziecko:

 • rozpoznaje i nazywa figury geometryczne: koło, kwadrat, trójkąt i prostokąt,
 • segreguje klocki w kształcie figur geometrycznych według podanego kryterium (kolor, kształt, wielkość, grubość),
 • ustala miejsce klocka na planszy z układem współrzędnych,
 • odczytuje cechy klocków za pomocą prostych symboli,
 • zapisuje cechy klocków za pomocą prostych symboli,
 • rozróżnia kierunki góra, dół, prawo, lewo,
 • współpracuje w zespole.

Metody:

 • Słowna – rozmowa, objaśnienia
 • Czynna – zadań stawianych do wykonania
 • Percepcyjna – praca na materiale konkretnym

Formy:

 • Zbiorowa, zespołowa, indywidualna

Pomoce:


- Emblematy w kształcie figur geometrycznych

- klocki Dienes’a (116185)

- Komplet kartoników do kodowania dla dzieci (199170)

- Komplet kartoników do kodowania dla nauczyciela (199169) - duże emblematy figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt

- Plansza z układem współrzędnych do kodowania (199171)

- ilustracja lub pacynka sowy

Przebieg:

Nauczycielka zaprasza dzieci do wykonywania zadań, które przygotowała dla nich Sowa Mądra Głowa.

 

Zadanie 1 – zabawa „Zapraszam dzieci, które…”
Dzieci stoją w kręgu. Do środka koła nauczycielka zaprasza dzieci, które

… mają na sobie coś czerwonego, … niebieskiego, …żółtego
… mają koła,… kwadraty,… trójkąty,… prostokąty
….mają klocki małe,……mają klocki duże

 

Zadania z wykorzystaniem planszy współrzędnych

Dzieci dobierają się parami. Otrzymują planszę z układem współrzędnych, klocki Dienes’a
i kartoniki do kodowania.

 

Zadanie 2

W każdym polu w pasie górnym i z lewej strony umieszczamy po jednym kartoniku.  Nauczycielka na tablicy, za pomocą dużych emblematów pokazuje, jakie kartoniki mają znaleźć się w zacienionych polach. Zadaniem dzieci jest w miejscu przecięcia współrzędnych umieścić klocki odpowiadające podanym kodom (podanemu kryterium).

Na przykład:

                         

Uwaga! W tym przypadku nie muszą być wykorzystane wszystkie pola układu współrzędnych.

 

W poszczególnych polach znajdzie się kilka klocków odpowiadających podanemu kryterium.

 

Zadanie 3

W każdym polu w pasie górnym poziomym umieszczamy dwa kartoniki i z lewej strony w pasie pionowym umieszczamy po jednym kartoniku.  Nauczycielka na tablicy, za pomocą dużych emblematów pokazuje, jakie kartoniki mają znaleźć się w zacienionych polach. Zadaniem dzieci jest w miejscu przecięcia współrzędnych umieścić klocki odpowiadające podanym kodom (podanemu kryterium).

Na przykład:

                        

W poszczególnych polach znajdą się po dwa klocki odpowiadające podanemu kryterium.

 

 

Zadanie 4

Inne wykorzystanie planszy z układem współrzędnych:

W jasnych poziomych polach umieszczamy kartoniki z obrazkami/kodami – zadaniem dziecka jest z prawej strony w ostatnim polu poziomym (w zacienionym okienku) położyć odpowiedni klocek (odkodować).

                         

 

Zadanie 5
W polach zacienionych z lewej strony umieszczamy klocki – zadaniem dziecka jest zakodować/opisać klocek za pomocą odpowiednich kartoników.

                         

Uwaga! W miarę zdobywania umiejętności dzieci same mogą nawzajem tworzyć sobie zadania.

 

Zadanie 6
Nauczycielka omawia z dziećmi ich pracę. Pyta, które zadania były łatwe, które sprawiły im więcej trudności. Chwali dzieci za wykonanie zadań i wręcza nagrodę – odznakę Sowy Mądrej Głowy.

 

O autorce:

Mirosława Matczak – konsultant Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi. Nauczyciel dyplomowany, edukator – moderator WODN, ekspert MEN ds. awansu zawodowego, wojewódzki ekspert przedmiotowy ds. podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego. Posiada certyfikat edukatora w zakresie metody Numicon. Autorka licznych szkoleń i opracowań metodycznych dla nauczycieli edukacji elementarnej. Drugi rok zdobywa doświadczenia jako szkolny organizator rozwoju edukacji i koordynator sieci współpracy i doskonalenia nauczycieli w zakresie kompleksowego wspomagania szkół i placówek.

 

do góry

« powrót

Wpisz poprawnie swój adres e-mail
Jesteś już zapisany na nasz newsletter

Zgoda jest wymagana
Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na podany adres e-mail/numer telefonu komórkowego informacji handlowej od spółki Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. K. oraz wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego.
Obowiązek informacyjny
Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako :”r.o.d.o.” informujemy, iż:
 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest …spółka Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Granicznej 46,dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta rejestrowe pod nr KRS 0000492823 , NIP 725-193-34-48.
 • W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: abi@mojebambino.pl.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • marketingowym Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) r.o.d.o.;
  • przesyłania informacji handlowej, w tym realizacji usługi Newsletter pod warunkiem wyrażenia odpowiedniej zgody (art. 6 ust. 1 lit a) r.o.d.o.).
 • Dane osobowe będą przetwarzane do czasu realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub do momentu ewentualnego odwołania przez Panią/Pana zgody, a następnie przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych.
 • Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane tylko podmiotom, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy r.o.d.o.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów, dla których zostały pobrane.

Partnerzy:
Moje BambinoZegar SłonecznyAlter EdukacjaInstytut Komeńskiego
Partner medialny:
wychowanie w przedszklu
Valid XHTML 1.0 Transitional