Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.    
Akademia Bambino
Zadania Sowy Mądrej Głowy

Cele ogólne:

 • Doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania figur geometrycznych.
 • Kształtowanie umiejętności klasyfikowania i segregowania według różnych cech klocków.
 • Kształtowanie umiejętności posługiwania się symbolami kodującymi cechy klocków
 • Doskonalenie umiejętności rozróżniania kierunków: góra, dół, prawo, lewo

Cele szczegółowe: Dziecko:

 • rozpoznaje i nazywa figury geometryczne: koło, kwadrat, trójkąt i prostokąt,
 • segreguje klocki w kształcie figur geometrycznych według podanego kryterium (kolor, kształt, wielkość, grubość),
 • ustala miejsce klocka na planszy z układem współrzędnych,
 • odczytuje cechy klocków za pomocą prostych symboli,
 • zapisuje cechy klocków za pomocą prostych symboli,
 • rozróżnia kierunki góra, dół, prawo, lewo,
 • współpracuje w zespole.

Metody:

 • Słowna – rozmowa, objaśnienia
 • Czynna – zadań stawianych do wykonania
 • Percepcyjna – praca na materiale konkretnym

Formy:

 • Zbiorowa, zespołowa, indywidualna

Pomoce:


- Emblematy w kształcie figur geometrycznych

- klocki Dienes’a (116185)

- Komplet kartoników do kodowania dla dzieci (199170)

- Komplet kartoników do kodowania dla nauczyciela (199169) - duże emblematy figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt

- Plansza z układem współrzędnych do kodowania (199171)

- ilustracja lub pacynka sowy

Przebieg:

Nauczycielka zaprasza dzieci do wykonywania zadań, które przygotowała dla nich Sowa Mądra Głowa.

 

Zadanie 1 – zabawa „Zapraszam dzieci, które…”
Dzieci stoją w kręgu. Do środka koła nauczycielka zaprasza dzieci, które

… mają na sobie coś czerwonego, … niebieskiego, …żółtego
… mają koła,… kwadraty,… trójkąty,… prostokąty
….mają klocki małe,……mają klocki duże

 

Zadania z wykorzystaniem planszy współrzędnych

Dzieci dobierają się parami. Otrzymują planszę z układem współrzędnych, klocki Dienes’a
i kartoniki do kodowania.

 

Zadanie 2

W każdym polu w pasie górnym i z lewej strony umieszczamy po jednym kartoniku.  Nauczycielka na tablicy, za pomocą dużych emblematów pokazuje, jakie kartoniki mają znaleźć się w zacienionych polach. Zadaniem dzieci jest w miejscu przecięcia współrzędnych umieścić klocki odpowiadające podanym kodom (podanemu kryterium).

Na przykład:

                         

Uwaga! W tym przypadku nie muszą być wykorzystane wszystkie pola układu współrzędnych.

 

W poszczególnych polach znajdzie się kilka klocków odpowiadających podanemu kryterium.

 

Zadanie 3

W każdym polu w pasie górnym poziomym umieszczamy dwa kartoniki i z lewej strony w pasie pionowym umieszczamy po jednym kartoniku.  Nauczycielka na tablicy, za pomocą dużych emblematów pokazuje, jakie kartoniki mają znaleźć się w zacienionych polach. Zadaniem dzieci jest w miejscu przecięcia współrzędnych umieścić klocki odpowiadające podanym kodom (podanemu kryterium).

Na przykład:

                        

W poszczególnych polach znajdą się po dwa klocki odpowiadające podanemu kryterium.

 

 

Zadanie 4

Inne wykorzystanie planszy z układem współrzędnych:

W jasnych poziomych polach umieszczamy kartoniki z obrazkami/kodami – zadaniem dziecka jest z prawej strony w ostatnim polu poziomym (w zacienionym okienku) położyć odpowiedni klocek (odkodować).

                         

 

Zadanie 5
W polach zacienionych z lewej strony umieszczamy klocki – zadaniem dziecka jest zakodować/opisać klocek za pomocą odpowiednich kartoników.

                         

Uwaga! W miarę zdobywania umiejętności dzieci same mogą nawzajem tworzyć sobie zadania.

 

Zadanie 6
Nauczycielka omawia z dziećmi ich pracę. Pyta, które zadania były łatwe, które sprawiły im więcej trudności. Chwali dzieci za wykonanie zadań i wręcza nagrodę – odznakę Sowy Mądrej Głowy.

 

O autorce:

Mirosława Matczak – konsultant Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi. Nauczyciel dyplomowany, edukator – moderator WODN, ekspert MEN ds. awansu zawodowego, wojewódzki ekspert przedmiotowy ds. podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego. Posiada certyfikat edukatora w zakresie metody Numicon. Autorka licznych szkoleń i opracowań metodycznych dla nauczycieli edukacji elementarnej. Drugi rok zdobywa doświadczenia jako szkolny organizator rozwoju edukacji i koordynator sieci współpracy i doskonalenia nauczycieli w zakresie kompleksowego wspomagania szkół i placówek.

 

do góry

« powrót


Wpisz poprawnie swój adres e-mail
Jesteś już zapisany na nasz newsletter

Partnerzy:
Moje BambinoZegar SłonecznyAlter EdukacjaInstytut Komeńskiego
Partner medialny:
wychowanie w przedszklu
Valid XHTML 1.0 Transitional