• Na straganie

  Uwaga!
  Poniższy scenariusz modyfikujemy i dostosowujemy cele i zadania do możliwości dzieci. Owoce i warzywa należy wybrać do zajęcia te, które dzieci znają.

   

  Cele ogólne:

  - utrwalenie nazw i wyglądu poznanych owoców (jabłko, gruszka, śliwka, malina, truskawka,
  banan, pomarańcza, mandarynka, cytryna, winogrono, kiwi),

  - utrwalenie nazw i wyglądu poznanych warzyw (marchew, ogórek, cebula, pietruszka, por,
  seler, kapusta, sałata, burak, ziemniak, kalafior),

  - doskonalenie umiejętności poprawnego liczenia,

  - wdrażanie do ustalania równoliczności w zbiorach,

  - rozwijanie umiejętności klasyfikowania i segregowania

  - kształtowanie umiejętności współpracy w małych grupach

   

  Cele operacyjne: Dziecko:

  - nazywa owoce i warzywa,

  - segreguje owoce i warzywa,

  - przelicza zawartość zbiorów owoców i warzyw,

  - porównuje liczebność w zbiorach,

  - ustala miejsce owocu lub warzywa na planszy logicznego drzewa na podstawie określonego
  kryterium

  - układa ilustracje owoców i warzyw z części.

  - uczestniczy w pracy wykonywanej w swoim zespole,

   

  Metody wg. M. Kwiatowskiej

  • słowna: wyjaśnienia, opis, rozmowa, zakazy i nakazy werbalne
  • oglądowa: pokaz, obserwacja
  • czynna: zadań stawianych dziecku do wykonania,

   

  Formy organizacyjne:

  - zbiorowa

  - zespołowa

  - indywidualna

   

  Pomoce dydaktyczne:   

  - sylwety owoców i warzyw pocięte na części (każdy w jednej kopercie)

  - płyta CD z nagraniem muzycznym (może być piosenka o owocach i warzywach, lub inna rytmiczna do marszu lub podskoków),

  - Mata Drzewo - zestaw do kodowania (199167)

  - Plansza z układem współrzędnych do kodowania (199171)

  - obrazki przedstawiające owoce i warzywa,

  - kartoniki w kolorze: zielonym, czerwonym, brązowym, białym, pomarańczowym, żółtym, żetony (mogą być guziki, kapselki) w kolorze: czerwonym, zielonym, żółtym, pomarańczowym

   

  Przebieg zajęcia

  1. „Na straganie” – wiersz J. Brzechwy
  Nauczycielka czyta lub recytuje wiersz, ilustrując obrazkami lub sylwetami owoców
  i warzyw. Rozmowa na temat wiersza, wymienianie warzyw, jakie wystąpiły w wierszu.
  Nauczycielka pyta dzieci, jakie jeszcze inne znają warzywa, które nie wystąpiły w wierszu.

  2. „Tańczące owoce” – zabawa przy muzyce
  Dzieci otrzymują obrazki przedstawiające owoce (gruszki, jabłka, śliwki, banany,
  pomarańcze) różnej wielkości. Słuchając muzyki, poruszają się w odpowiednim rytmie, na
  przerwę w muzyce szukają dziecka, które ma w ręku obrazem z takim samym owocem.
  Gdy muzyka ponownie gra dzieci chodzą po sali i wymieniają się obrazkami. Muzyka
  przestaje grać, dzieci ponownie szukają tych samych owoców. Powtarzamy zabawę kilka
  razy.

  3. „Owoce i warzywa” – praca w zespołach
  Nauczycielka dzieli dzieci na zespoły 3-4 osobowe. Każdy zespół otrzymuje kopertę,
  w której znajdują się pocięte na części owoce lub warzywa. Zadaniem dzieci jest ułożyć je
  w całość i nazwać swoje warzywo lub swój owoc.

  4. „Na straganie” – segregowanie warzyw i owoców
  Nauczycielka przypomina dzieciom że na straganie (np. z wycieczki, spaceru) było dużo
  warzyw i owoców. Kładzie przed dziećmi obrazki warzyw i owoców i zaprasza, aby
  wspólnie uporządkowali te wszystkie obrazki wykorzystując logiczne drzewo. Dzieci
  podają propozycje:

  • Podział na owoce i warzywa: na konarach wychodzących z pnia nauczycielka umieszcza – na jednym obrazek z warzywem, na drugim obrazek z owocem; dzieci po jednej stronie drzewa umieszczają na gałęziach warzywa, z drugiej strony owoce. Przeliczają owoce i warzywa i porównują, których jest więcej, a których mniej. Tu nauczycielka daje dodatkowe zadanie: jak można podzielić jeszcze owoce

  - można na krajowe i egzotyczne, nauczycielka na dwóch gałęziach oznacza ten podział
  obrazkami i dzieci część „owocową” drzewa dzielą jeszcze na owoce krajowe
  i egzotyczne. Przeliczają utworzone zbiory owoców i ustalają, których jest więcej.
  A jak możemy podzielić warzywa? Tu dokonujemy podziału na te, które rosną pod
  ziemią i te, które rosną nad ziemią. Podobnie jak poprzednio przeliczają te dwa zbiory
  i określają, gdzie jest więcej, a gdzie mniej.

  • Podział według koloru. Nauczycielka umieszcza na gałęziach kolorowe kartoniki. Dzieci segregują warzywa i owoce według koloru. Tu można wykorzystać dwa warianty:
   - pierwszy, po jednej stronie drzewa są owoce, po drugiej warzywa i tu dokonują
   dzieci podziału według koloru
   - drugi, owoce i warzywa wszystkie segregujemy według koloru

  Uwaga! Podczas segregowania każde dziecko powinno otrzymać kartonik z owocem lub warzywem, aby samodzielnie mogło „zanieść” je na odpowiednie miejsce na drzewie.

  5. „Liczymy owoce i warzywa” – praca w parach z planszą układ współrzędnych.
  Dzieci w parach otrzymują planszę z układem współrzędnych, kartoniki z owocami
  i kostką do gry z różną liczbą kropek, oraz żetony w czterech kolorach (żółte, zielone,
  czerwone i pomarańczowe). Zadaniem dzieci jest umieścić u góry planszy
  kartoniki z owocami (nie ma znaczenia miejsce, może być jabłko pierwsze, może być
  ostatnie), a z lewej strony w kolumnie umieszczają kostki z kropkami (tu również nie ma
  znaczenia kolejność). Żetonami mogą być drobne klocki, guziki, korki itp.
  W okienkach planszy należy umieścić żetony w odpowiednim kolorze i odpowiednią liczbę
  żetonów. Np. w przykładzie poniżej w poziomym rzędzie gdzie jest kostka z trzema kropkami będą: trzy czerwone żetony, trzy zielone, trzy pomarańczowe i trzy żółte.
  W ostatnim rzędzie poziomym – analogicznie po dwa.

   

                         

   

  Uwaga! Można przygotować różne owoce i warzywa i kostki z kropkami do 6 lub kartoniki z cyframi dla starszych dzieci i większy zakres liczbowy.

  6. Podziękowanie dzieciom za wspólną zabawę.
  Wspólne porządkowanie klasy z dziećmi po skończonej zabawie. Segregowanie obrazków i żetonów do pojemników, by były gotowe do kolejnej zabawy :)

   

  O autorce:

  Mirosława Matczak – konsultant Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi. Nauczyciel dyplomowany, edukator – moderator WODN, ekspert MEN ds. awansu zawodowego, wojewódzki ekspert przedmiotowy ds. podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego. Posiada certyfikat edukatora w zakresie metody Numicon. Autorka licznych szkoleń i opracowań metodycznych dla nauczycieli edukacji elementarnej. Drugi rok zdobywa doświadczenia jako szkolny organizator rozwoju edukacji i koordynator sieci współpracy i doskonalenia nauczycieli w zakresie kompleksowego wspomagania szkół i placówek.

     « powrót