Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.    
Akademia Bambino
Na straganie

Uwaga!
Poniższy scenariusz modyfikujemy i dostosowujemy cele i zadania do możliwości dzieci. Owoce i warzywa należy wybrać do zajęcia te, które dzieci znają.

 

Cele ogólne:

- utrwalenie nazw i wyglądu poznanych owoców (jabłko, gruszka, śliwka, malina, truskawka,
banan, pomarańcza, mandarynka, cytryna, winogrono, kiwi),

- utrwalenie nazw i wyglądu poznanych warzyw (marchew, ogórek, cebula, pietruszka, por,
seler, kapusta, sałata, burak, ziemniak, kalafior),

- doskonalenie umiejętności poprawnego liczenia,

- wdrażanie do ustalania równoliczności w zbiorach,

- rozwijanie umiejętności klasyfikowania i segregowania

- kształtowanie umiejętności współpracy w małych grupach

 

Cele operacyjne: Dziecko:

- nazywa owoce i warzywa,

- segreguje owoce i warzywa,

- przelicza zawartość zbiorów owoców i warzyw,

- porównuje liczebność w zbiorach,

- ustala miejsce owocu lub warzywa na planszy logicznego drzewa na podstawie określonego
kryterium

- układa ilustracje owoców i warzyw z części.

- uczestniczy w pracy wykonywanej w swoim zespole,

 

Metody wg. M. Kwiatowskiej

 • słowna: wyjaśnienia, opis, rozmowa, zakazy i nakazy werbalne
 • oglądowa: pokaz, obserwacja
 • czynna: zadań stawianych dziecku do wykonania,

 

Formy organizacyjne:

- zbiorowa

- zespołowa

- indywidualna

 

Pomoce dydaktyczne:   

- sylwety owoców i warzyw pocięte na części (każdy w jednej kopercie)

- płyta CD z nagraniem muzycznym (może być piosenka o owocach i warzywach, lub inna rytmiczna do marszu lub podskoków),

- Mata Drzewo - zestaw do kodowania (199167)

- Plansza z układem współrzędnych do kodowania (199171)

- obrazki przedstawiające owoce i warzywa,

- kartoniki w kolorze: zielonym, czerwonym, brązowym, białym, pomarańczowym, żółtym, żetony (mogą być guziki, kapselki) w kolorze: czerwonym, zielonym, żółtym, pomarańczowym

 

Przebieg zajęcia

1. „Na straganie” – wiersz J. Brzechwy
Nauczycielka czyta lub recytuje wiersz, ilustrując obrazkami lub sylwetami owoców
i warzyw. Rozmowa na temat wiersza, wymienianie warzyw, jakie wystąpiły w wierszu.
Nauczycielka pyta dzieci, jakie jeszcze inne znają warzywa, które nie wystąpiły w wierszu.

2. „Tańczące owoce” – zabawa przy muzyce
Dzieci otrzymują obrazki przedstawiające owoce (gruszki, jabłka, śliwki, banany,
pomarańcze) różnej wielkości. Słuchając muzyki, poruszają się w odpowiednim rytmie, na
przerwę w muzyce szukają dziecka, które ma w ręku obrazem z takim samym owocem.
Gdy muzyka ponownie gra dzieci chodzą po sali i wymieniają się obrazkami. Muzyka
przestaje grać, dzieci ponownie szukają tych samych owoców. Powtarzamy zabawę kilka
razy.

3. „Owoce i warzywa” – praca w zespołach
Nauczycielka dzieli dzieci na zespoły 3-4 osobowe. Każdy zespół otrzymuje kopertę,
w której znajdują się pocięte na części owoce lub warzywa. Zadaniem dzieci jest ułożyć je
w całość i nazwać swoje warzywo lub swój owoc.

4. „Na straganie” – segregowanie warzyw i owoców
Nauczycielka przypomina dzieciom że na straganie (np. z wycieczki, spaceru) było dużo
warzyw i owoców. Kładzie przed dziećmi obrazki warzyw i owoców i zaprasza, aby
wspólnie uporządkowali te wszystkie obrazki wykorzystując logiczne drzewo. Dzieci
podają propozycje:

 • Podział na owoce i warzywa: na konarach wychodzących z pnia nauczycielka umieszcza – na jednym obrazek z warzywem, na drugim obrazek z owocem; dzieci po jednej stronie drzewa umieszczają na gałęziach warzywa, z drugiej strony owoce. Przeliczają owoce i warzywa i porównują, których jest więcej, a których mniej. Tu nauczycielka daje dodatkowe zadanie: jak można podzielić jeszcze owoce

- można na krajowe i egzotyczne, nauczycielka na dwóch gałęziach oznacza ten podział
obrazkami i dzieci część „owocową” drzewa dzielą jeszcze na owoce krajowe
i egzotyczne. Przeliczają utworzone zbiory owoców i ustalają, których jest więcej.
A jak możemy podzielić warzywa? Tu dokonujemy podziału na te, które rosną pod
ziemią i te, które rosną nad ziemią. Podobnie jak poprzednio przeliczają te dwa zbiory
i określają, gdzie jest więcej, a gdzie mniej.

 • Podział według koloru. Nauczycielka umieszcza na gałęziach kolorowe kartoniki. Dzieci segregują warzywa i owoce według koloru. Tu można wykorzystać dwa warianty:
  - pierwszy, po jednej stronie drzewa są owoce, po drugiej warzywa i tu dokonują
  dzieci podziału według koloru
  - drugi, owoce i warzywa wszystkie segregujemy według koloru

Uwaga! Podczas segregowania każde dziecko powinno otrzymać kartonik z owocem lub warzywem, aby samodzielnie mogło „zanieść” je na odpowiednie miejsce na drzewie.

5. „Liczymy owoce i warzywa” – praca w parach z planszą układ współrzędnych.
Dzieci w parach otrzymują planszę z układem współrzędnych, kartoniki z owocami
i kostką do gry z różną liczbą kropek, oraz żetony w czterech kolorach (żółte, zielone,
czerwone i pomarańczowe). Zadaniem dzieci jest umieścić u góry planszy
kartoniki z owocami (nie ma znaczenia miejsce, może być jabłko pierwsze, może być
ostatnie), a z lewej strony w kolumnie umieszczają kostki z kropkami (tu również nie ma
znaczenia kolejność). Żetonami mogą być drobne klocki, guziki, korki itp.
W okienkach planszy należy umieścić żetony w odpowiednim kolorze i odpowiednią liczbę
żetonów. Np. w przykładzie poniżej w poziomym rzędzie gdzie jest kostka z trzema kropkami będą: trzy czerwone żetony, trzy zielone, trzy pomarańczowe i trzy żółte.
W ostatnim rzędzie poziomym – analogicznie po dwa.

 

                       

 

Uwaga! Można przygotować różne owoce i warzywa i kostki z kropkami do 6 lub kartoniki z cyframi dla starszych dzieci i większy zakres liczbowy.

6. Podziękowanie dzieciom za wspólną zabawę.
Wspólne porządkowanie klasy z dziećmi po skończonej zabawie. Segregowanie obrazków i żetonów do pojemników, by były gotowe do kolejnej zabawy :)

 

O autorce:

Mirosława Matczak – konsultant Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi. Nauczyciel dyplomowany, edukator – moderator WODN, ekspert MEN ds. awansu zawodowego, wojewódzki ekspert przedmiotowy ds. podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego. Posiada certyfikat edukatora w zakresie metody Numicon. Autorka licznych szkoleń i opracowań metodycznych dla nauczycieli edukacji elementarnej. Drugi rok zdobywa doświadczenia jako szkolny organizator rozwoju edukacji i koordynator sieci współpracy i doskonalenia nauczycieli w zakresie kompleksowego wspomagania szkół i placówek.

 

do góry

« powrót

Wpisz poprawnie swój adres e-mail
Jesteś już zapisany na nasz newsletter

Zgoda jest wymagana
Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na podany adres e-mail/numer telefonu komórkowego informacji handlowej od spółki Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. K. oraz wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego.
Obowiązek informacyjny
Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako :”r.o.d.o.” informujemy, iż:
 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest …spółka Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Granicznej 46,dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta rejestrowe pod nr KRS 0000492823 , NIP 725-193-34-48.
 • W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: abi@mojebambino.pl.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • marketingowym Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) r.o.d.o.;
  • przesyłania informacji handlowej, w tym realizacji usługi Newsletter pod warunkiem wyrażenia odpowiedniej zgody (art. 6 ust. 1 lit a) r.o.d.o.).
 • Dane osobowe będą przetwarzane do czasu realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub do momentu ewentualnego odwołania przez Panią/Pana zgody, a następnie przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych.
 • Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane tylko podmiotom, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy r.o.d.o.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów, dla których zostały pobrane.

Partnerzy:
Moje BambinoZegar SłonecznyAlter EdukacjaInstytut Komeńskiego
Partner medialny:
wychowanie w przedszklu
Valid XHTML 1.0 Transitional