METODYCZNE SZKOLENIA dla RAD PEDAGOGICZNYCH I NAUCZYCIELI: METODA BADAWCZA, eksperymenty W PRACY Z UCZNIAMI

Photon szkolenie z wybranego modułu

Szkolenia prowadzimy stacjonarnie i online, w zależności od potrzeb Klienta

Szkolenie z wybranego modułu polecamy:

Moduł Ekologia: nauczy jak kształtować wśród dzieci właściwe postawy szacunku dla środowiska naturalnego i promować zachowania prośrodowiskowe:

U224 Szkolenie z wybranego Modułu – polecamy przedszkole + szkoła podstawowa.

Kod produktu: U224

Cena: 2 499,00 zł

Szkolenie z wybranego modułu polecamy:

Moduł fizyka: przygotowuje do prowadzenia zajęć ułatwiających przedstawienie uczniom eksperymentów fizycznych dot. m.in. ruchu jednostajnego, siły, pracy, dźwięku:

U224 Szkolenie z wybranego Modułu – klasy 7-8 szkoły podstawowej + szkoła średnia 

Kod produktu: U224

Cena: 2 499,00 zł

MERYTORYCZNE WARSZTATY I WEBINARIA NAUCZANIE PRZEZ DOŚWIADCZANIE, METODA BADAWCZA W PRACY Z UCZNIAMI. POMYSŁY I INSPIRACJE NA CIEKAWE ZAJĘCIA

Webinaria dostępne wkrótce

INTUICYJNE WDROŻENIA PIERWSZE KROKI JAK PRACOWAĆ Z MODUŁOWYMI PRACOWNIAMI PRZYRODNICZYMI. EKSPERYMENTY I METODA BADAWCZA W NAUCZANIU PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH

Polecane pomoce dostępne w Moje Bambino na licencji Centrum Nauki Kopernik

Moduł Woda

Kod produktu: 199242

Moduł Energia

Kod produktu: 199287

Moduł Powietrze

Kod produktu: 199259

Moduł Jakość Powietrza

Kod produktu: 199318

MultiLab: Fizyka

Kod produktu: 199313