EDUKACYJNA KONCEPCJA PRZYSZŁOŚCI W PRAKTYCE

czyli jak aranżować sytuacje edukacyjne w przedszkolu i szkole, by wspierać u dzieci nabywanie kompetencji XXI w.

Merytoryczne, praktyczne i zgodne z podstawą programową warsztaty, opracowane przez edukatorów współpracujących z Akademią Bambino
kierujemy do nauczycieli i Rad Pedagogicznych: PRZEDSZKOLA, SZKOŁY PODSTAWOWEJ, NAUCZYCIELI KLAS 1-3, KLAS 4-8

  • kodowanie, programowanie, nowe technologie
  • eksperymentowanie, obserwacja, zadawanie pytań
  • stawianie hipotez, popełnianie błędów, wnioskowanie
  • modelowanie, ulepszanie, projektowanie
  • koncepcja, kreacja, konstruowanie

PROCESY

WSPÓŁDZIAŁANIE

WYZWANIA

Wkrótce

Poznaj ofertę szkoleń Akademii Bambino

Przejdź do oferty szkoleń
Przejdź do oferty szkoleń
Zadzwoń 667 633 515
Przejdź do oferty szkoleń
wkrótce
Przejdź do oferty szkoleń
Przejdź do oferty szkoleń
Przejdź do oferty szkoleń
Przejdź do oferty szkoleń
Przejdź do oferty szkoleń

Poznaj ofertę szkoleń Akademii Bambino

Placówki zainteresowane doskonaleniem kadry

zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu

667 633 515.

Poznaj ofertę szkoleń Akademii Bambino

Metodyka pracy w nurcie stream
Szkolenia

Szkolenia metodyka pracy w nurcie stream przygotowują do prowadzenia lekcji projektowych i warsztatowych, aby przyswajanie wiedzy przez ucznia przebiegało szybciej i na dłużej zapadało w jego pamięci. Nauczyciel dowie się, jak uczyć interdyscyplinarnie, mieszając ze sobą przedmioty z różnych dziedzin, wyzwalając tym samym potencjał ucznia i rozwijając kompetencje niezbędne w XXI w.
Przejdź do oferty szkoleń
Szkolenia przeznaczone dla nauczycieli pragnących wykorzystywać klocki LEGO®, jako narzędzie dydaktyczne. Szkolenia ma na celu zapoznanie uczestników z zestawami LEGO® Education oraz przedstawienie korzyści edukacyjnych wynikających z pracy z nimi.

Szkolenie w formie warsztatów prowadzone jest przez certyfikowanych trenerów Akademii LEGO® Education.

Przejdź do oferty szkoleń

Interdyscyplinarny robot Photon
Szkolenie stacjonarne w placówce

Szkolenie z wykorzystania robota edukacyjnego Photon w edukacji ma na celu przekazanie nauczycielom niezbędnej wiedzy i umiejętności pozwalających  wykorzystywać robota w codziennej pracy z dziećmi. Umożliwi przygotowanie do prowadzenia zajęć w oparciu o dedykowane scenariusze zajęć, zgodne z podstawą programową oraz poznanie interdyscyplinarnych możliwości robota.
Przejdź do oferty szkoleń

Wybrany produkt dostępny w ofercie Moje Bambino
Szkolenia na specjalne życzenia

Zapraszamy do skorzystania z oferty szkoleń specjalnych na życzenia Klientów. Mogą Państwo wybrać dowolny produkt z oferty Moje Bambino i zostać z niego przeszkoleni. Wykwalifikowani eksperci przedstawią Państwu możliwości pracy z daną pomocą, omówią przykładowe scenariusze zajęć oraz odniesą się do realizacji podstawy programowej.
Zadzwoń 667 633 515

laboratoria przyszłości szkoła podstawowa
Szkolenie projektowe

Dzięki rządowemu programowi Laboratoria Przyszłości, polskie szkoły zostały wyposażone w nowy sprzęt, niejednokrotnie obcy dla nauczycieli i budzący ich obawy. W odpowiedzi na taką sytuację stworzyliśmy ofertę szkoleń z obsługi tych urządzeń, podczas których dowiedzą się Państwo jak wykorzystać pomoce i narzędzia zakupione w programie.
Przejdź do oferty szkoleń

laboratoria przyszłości szkoła ponadpodstawowa
Szkolenie projektowe

Cykl szkoleń dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych  poszukujących wiedzy na temat możliwości wykorzystania sprzętu otrzymanego przez szkoły w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”. Podczas szkolenia zdobędą Państwo praktyczną wiedzę z wykorzystania sprzętu w procesie edukacyjnym.
Przejdź do oferty szkoleń

aktywna tablica
Szkolenia projektowe

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych, przygotowaliśmy ofertę szkoleń z obsługi sprzętu interaktywnego. Szkolenia umożliwią Państwu lepsze i bardziej efektywne wykorzystanie sprzętu interaktywnego.
Przejdź do oferty szkoleń

SPE, EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA, DZIECKO Z ORZECZENIEM
Szkolenia

Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych wymagają szczególnego wsparcia ze strony nauczycieli. Z tą myślą powstał cykl szkoleń skierowanych do osób pracujących z uczniami ze SPE. Celem szkolenia jest podniesienie wiedzy w zakresie możliwości pracy z uczniami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz edukacji włączającej.
Przejdź do oferty szkoleń

KODOWANIE I PROGRAMOWANIE
Szkolenia

Umiejętności kodowania i programowania to podstawa XXI wieku. Dlatego nie mogło zabraknąć w ofercie Akademii Bambino szkoleń z tego zakresu, podczas których uczestnicy w sposób warsztatowy poznają metodyy i sposoby pracy umożliwiające wprowadzenie kodowania i programowania w przedszkolach i szkołach.
Przejdź do oferty szkoleń

SZTUCZNA INTELIGENCJA, KOMPETENCJE PRZYSZŁOŚCI
Szkolenia tik

Podczas szkolenia TIK nauczyciele dowiedzą się jak mogą stwarzać uczniom warunki sprzyjające zdobywaniu i rozwijaniu umiejętności pracy z informacją z różnych źródeł, przy zastosowaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz jak zdobędą informacje na temat wykorzystania nowoczesnych narzędzi cyfrowych w dydaktyce szkolnej,
Przejdź do oferty szkoleń

Metoda badawcza, eksperymenty, nauczanie przez doświadczanie
Szkolenia

Szkolenia dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych pragnących prowadzić proces edukacyjny przez aktywne działania uczniów, drogą eksperymentowania, obserwacji i wyciągania wniosków. Podczas szkolenia poznasz wybrane doświadczenia i dowiesz się, jak formułować problemy badawcze i stawiać hipotezy.
Przejdź do oferty szkoleń

Plan daltoński - wdrożenie w placówce edukacyjnej
Szkolenia

Szkolenie pozwala nauczycielom zdobyć wiedzę na temat pedagogiki planu daltońskiego. Szkolenie obejmuje zarówno wiedzę teoretyczną, jak i praktyczne zastosowanie Planu Daltońskiego w szkole i przedszkolu. Omówimy m.in.  pomoce edukacyjne wspierające edukację daltońską oraz pokażemy, jak zaktywizować uczniów i stać się świadomym obserwatorem,
Przejdź do oferty szkoleń

Lekcje wychowawcze, pomysły, metody, narzędzia
Szkolenia

Szkolenie ma na celu przedstawienie pomysłów, motod i narzędzi, które nauczyciele mogą wykorzystać podczas lekcji, tak aby prowadzić ciekawe i angażujące godziny wychowawcze.
Przejdź do oferty szkoleń